SiteMembershipCondition.GetHashCode Metoda

Definice

Získá kód hash pro aktuální podmínku členství.

public:
 override int GetHashCode();
public override int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides Function GetHashCode () As Integer

Návraty

Int32

Kód hash pro aktuální podmínku členství.

Výjimky

Vlastnost Site je null.

Platí pro