StrongNameMembershipCondition.PublicKey Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví StrongNamePublicKeyBlob , pro StrongName které podmínky členství testuje.

public:
 property System::Security::Permissions::StrongNamePublicKeyBlob ^ PublicKey { System::Security::Permissions::StrongNamePublicKeyBlob ^ get(); void set(System::Security::Permissions::StrongNamePublicKeyBlob ^ value); };
public System.Security.Permissions.StrongNamePublicKeyBlob PublicKey { get; set; }
member this.PublicKey : System.Security.Permissions.StrongNamePublicKeyBlob with get, set
Public Property PublicKey As StrongNamePublicKeyBlob

Hodnota vlastnosti

StrongNamePublicKeyBlob

StrongName O StrongNamePublicKeyBlob tom, pro kterou se podmínka členství testuje.

Výjimky

Došlo k pokusu PublicKey o nastavení hodnoty null.

Poznámky

Objekt blob je kryptografické informace, které jednoznačně určují veřejný klíč vydavatele softwaru.

Objekty blob se liší od certifikátů v tom, že objekt blob obsahuje pouze informace o veřejném klíči; certifikát obsahuje také informace, které přidružují jméno držitele ke klíči, a také informace k ověření certifikátu.

Platí pro