Zone.Clone Metoda

Definice

Vytváří nový objekt, který je kopií aktuální instance.

public:
 override System::Security::Policy::EvidenceBase ^ Clone();
public override System.Security.Policy.EvidenceBase Clone ();
override this.Clone : unit -> System.Security.Policy.EvidenceBase
Public Overrides Function Clone () As EvidenceBase

Návraty

EvidenceBase

Nový objekt, který je kopií této instance.

Platí pro