Zone.CreateIdentityPermission(Evidence) Metoda

Definice

Vytvoří oprávnění identity, které odpovídá aktuální instanci Zone třídy důkazů.

public:
 virtual System::Security::IPermission ^ CreateIdentityPermission(System::Security::Policy::Evidence ^ evidence);
public System.Security.IPermission CreateIdentityPermission (System.Security.Policy.Evidence evidence);
abstract member CreateIdentityPermission : System.Security.Policy.Evidence -> System.Security.IPermission
override this.CreateIdentityPermission : System.Security.Policy.Evidence -> System.Security.IPermission
Public Function CreateIdentityPermission (evidence As Evidence) As IPermission

Parametry

evidence
Evidence

Důkazy, ze kterých se má vytvořit oprávnění identity.

Návraty

IPermission

A ZoneIdentityPermission pro zadané Zone důkazy.

Implementuje

Platí pro