SecurityCriticalAttribute.Scope Vlastnost

Definice

Upozornění

SecurityCriticalScope is only used for .NET 2.0 transparency compatibility.

Získá obor atributu.

public:
 property System::Security::SecurityCriticalScope Scope { System::Security::SecurityCriticalScope get(); };
[System.Obsolete("SecurityCriticalScope is only used for .NET 2.0 transparency compatibility.")]
public System.Security.SecurityCriticalScope Scope { get; }
public System.Security.SecurityCriticalScope Scope { get; }
[<System.Obsolete("SecurityCriticalScope is only used for .NET 2.0 transparency compatibility.")>]
member this.Scope : System.Security.SecurityCriticalScope
member this.Scope : System.Security.SecurityCriticalScope
Public ReadOnly Property Scope As SecurityCriticalScope

Hodnota vlastnosti

SecurityCriticalScope

Jedna z hodnot výčtu, která určuje obor atributu. Výchozí hodnota je Explicit, která označuje, že atribut se vztahuje pouze na okamžitý cíl.

Atributy

Platí pro