SecurityCriticalAttribute.Scope Vlastnost

Definice

Upozornění

SecurityCriticalScope is only used for .NET 2.0 transparency compatibility.

Získá rozsah atributu.Gets the scope for the attribute.

public:
 property System::Security::SecurityCriticalScope Scope { System::Security::SecurityCriticalScope get(); };
public System.Security.SecurityCriticalScope Scope { get; }
[System.Obsolete("SecurityCriticalScope is only used for .NET 2.0 transparency compatibility.")]
public System.Security.SecurityCriticalScope Scope { get; }
member this.Scope : System.Security.SecurityCriticalScope
[<System.Obsolete("SecurityCriticalScope is only used for .NET 2.0 transparency compatibility.")>]
member this.Scope : System.Security.SecurityCriticalScope
Public ReadOnly Property Scope As SecurityCriticalScope

Hodnota vlastnosti

SecurityCriticalScope

Jedna z hodnot výčtu, která určuje rozsah atributu.One of the enumeration values that specifies the scope of the attribute. Výchozí hodnota je Explicit , což znamená, že atribut platí pouze pro okamžitý cíl.The default is Explicit, which indicates that the attribute applies only to the immediate target.

Atributy

Platí pro