SecurityException.Demanded Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví požadované oprávnění zabezpečení, sadu oprávnění nebo kolekci sad oprávnění, která selhala.

public:
 property System::Object ^ Demanded { System::Object ^ get(); void set(System::Object ^ value); };
public object? Demanded { get; set; }
public object Demanded { get; set; }
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public object Demanded { get; set; }
member this.Demanded : obj with get, set
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
member this.Demanded : obj with get, set
Public Property Demanded As Object

Hodnota vlastnosti

Object

Objekt kolekce oprávnění, sady oprávnění nebo sady oprávnění.

Atributy

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje použití vlastnosti k zobrazení požadovaného Demanded oprávnění zabezpečení, sady oprávnění nebo kolekce sady oprávnění, která selhala. Tento příklad kódu je součástí většího příkladu zadaného SecurityException pro třídu.

Display("The demanded permission is: {0}",
    exception->Demanded);
Display("The demanded permission is: " + 
    sE.Demanded.ToString());
Display("The demanded permission is: " & sE.Demanded.ToString())

Poznámky

V případě vrácené sady oprávnění nebo kolekce sady oprávnění obsahuje vrácený objekt všechna požadavkům oprávnění, z nichž jedna nebo více způsobila selhání.

Platí pro