WorkflowServiceHost.OnEndOpen(IAsyncResult) Metoda

Definice

Dokončí asynchronní operaci vyvolanou při otevření hostitele služby pracovního postupu.Completes an asynchronous operation invoked when the workflow service host is opened.

protected:
 override void OnEndOpen(IAsyncResult ^ result);
protected override void OnEndOpen (IAsyncResult result);
override this.OnEndOpen : IAsyncResult -> unit
Protected Overrides Sub OnEndOpen (result As IAsyncResult)

Parametry

result
IAsyncResult

Odkaz na asynchronní operaci.A reference to the asynchronous operation.

Platí pro