BasicHttpBinding.ShouldSerializeSecurity Metoda

Definice

Vrátí, zda mají být nastavení zabezpečení serializována na základě toho, zda serializace již probíhá, například na úrovni zprávy nebo přenosu.Returns whether security settings should be serialized based upon whether serialization already occurs, for example at the message or transport level.

public:
 bool ShouldSerializeSecurity();
public bool ShouldSerializeSecurity ();
member this.ShouldSerializeSecurity : unit -> bool
Public Function ShouldSerializeSecurity () As Boolean

Návraty

Boolean

truePokud by měla být serializovaná zabezpečení; v opačném případě false .true if security should be serialized; otherwise, false.

Platí pro