XPathMessageFilterTable<TFilterData>.CopyTo(KeyValuePair<MessageFilter,TFilterData>[], Int32) Metoda

Definice

Zkopíruje filtr nebo FilterData páry do pole, které začíná zadaným indexem.Copies the filter/FilterData pairs to an array that starts at a specified index.

public:
 virtual void CopyTo(cli::array <System::Collections::Generic::KeyValuePair<System::ServiceModel::Dispatcher::MessageFilter ^, TFilterData>> ^ array, int arrayIndex);
public void CopyTo (System.Collections.Generic.KeyValuePair<System.ServiceModel.Dispatcher.MessageFilter,TFilterData>[] array, int arrayIndex);
abstract member CopyTo : System.Collections.Generic.KeyValuePair<System.ServiceModel.Dispatcher.MessageFilter, 'FilterData>[] * int -> unit
override this.CopyTo : System.Collections.Generic.KeyValuePair<System.ServiceModel.Dispatcher.MessageFilter, 'FilterData>[] * int -> unit
Public Sub CopyTo (array As KeyValuePair(Of MessageFilter, TFilterData)(), arrayIndex As Integer)

Parametry

array
KeyValuePair<MessageFilter,TFilterData>[]

Pole KeyValuePair<TKey,TValue> < filtru typu fulltextových , > na které se páry kopírují.The array of type KeyValuePair<TKey,TValue> <Filter, FilterData> to which the pairs are being copied.

arrayIndex
Int32

Index, ve kterém se má začít kopírovat.The index at which to begin copying.

Implementuje

Platí pro