ResourceCollectionInfo.CreateInlineCategoriesDocument Metoda

Definice

Vytvoří novou instanci sloupce InlineCategoriesDocument.Creates a new InlineCategoriesDocument instance.

protected public:
 virtual System::ServiceModel::Syndication::InlineCategoriesDocument ^ CreateInlineCategoriesDocument();
protected internal virtual System.ServiceModel.Syndication.InlineCategoriesDocument CreateInlineCategoriesDocument ();
abstract member CreateInlineCategoriesDocument : unit -> System.ServiceModel.Syndication.InlineCategoriesDocument
override this.CreateInlineCategoriesDocument : unit -> System.ServiceModel.Syndication.InlineCategoriesDocument
Protected Friend Overridable Function CreateInlineCategoriesDocument () As InlineCategoriesDocument

Návraty

InlineCategoriesDocument

Vrací objekt InlineCategoriesDocument.Returns InlineCategoriesDocument.

Platí pro