Span<T>.Inequality(Span<T>, Span<T>) Span<T>.Inequality(Span<T>, Span<T>) Span<T>.Inequality(Span<T>, Span<T>) Span<T>.Inequality(Span<T>, Span<T>) Operator

Definice

Vrátí hodnotu, která označuje, zda Span<T> dva objekty nejsou stejné.Returns a value that indicates whether two Span<T> objects are not equal.

public:
 static bool operator !=(Span<T> left, Span<T> right);
public static bool operator != (Span<T> left, Span<T> right);
static member op_Inequality : Span<'T> * Span<'T> -> bool
Public Shared Operator != (left As Span(Of T), right As Span(Of T)) As Boolean

Parametry

left
Span<T> Span<T> Span<T> Span<T>

První rozpětí, které má být porovnáno.The first span to compare.

right
Span<T> Span<T> Span<T> Span<T>

Druhý rozsah, který se má porovnat.The second span to compare.

Návraty

truePokud tyto dva Span<T> objekty nejsou stejné, falsev opačném případě.true if the two Span<T> objects are not equal; otherwise, false.

Poznámky

Dva Span<T> objekty jsou stejné, pokud mají rozdílné délky, nebo pokud odpovídající prvky objektu left a right neukazují na stejnou paměť.Two Span<T> objects are equal if they have different lengths or if the corresponding elements of left and right do not point to the same memory.

Platí pro