String.Implicit(String to ReadOnlySpan<Char>) String.Implicit(String to ReadOnlySpan<Char>) String.Implicit(String to ReadOnlySpan<Char>) String.Implicit(String to ReadOnlySpan<Char>) Operator

Definice

public:
 static operator ReadOnlySpan<char>(System::String ^ value);
public static implicit operator ReadOnlySpan<char> (string value);
static member op_Implicit : string -> ReadOnlySpan<char>
Public Shared Widening Operator CType (value As String) As ReadOnlySpan(Of Char)

Parametry

Návraty

Platí pro