String.IConvertible.ToDateTime(IFormatProvider) Metoda

Definice

For a description of this member, see ToDateTime(IFormatProvider).For a description of this member, see ToDateTime(IFormatProvider).

 virtual DateTime System.IConvertible.ToDateTime(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToDateTime;
DateTime IConvertible.ToDateTime (IFormatProvider provider);
Function ToDateTime (provider As IFormatProvider) As DateTime Implements IConvertible.ToDateTime

Parametry

provider
IFormatProvider

Objekt, který poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.An object that provides culture-specific formatting information.

Návraty

The converted value of the current String object.The converted value of the current String object.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. It can be used only when the String instance is cast to an IConvertible interface.It can be used only when the String instance is cast to an IConvertible interface. The recommended alternative is to call the Convert.ToDateTime(String, IFormatProvider) method.The recommended alternative is to call the Convert.ToDateTime(String, IFormatProvider) method.

Platí pro