String.IConvertible.ToSByte(IFormatProvider) Metoda

Definice

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

For a description of this member, see ToSByte(IFormatProvider).For a description of this member, see ToSByte(IFormatProvider).

 virtual System::SByte System.IConvertible.ToSByte(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToSByte;
[System.CLSCompliant(false)]
sbyte IConvertible.ToSByte (IFormatProvider provider);
Function ToSByte (provider As IFormatProvider) As SByte Implements IConvertible.ToSByte

Parametry

provider
IFormatProvider

Objekt, který poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.An object that provides culture-specific formatting information.

Návraty

The converted value of the current String object.The converted value of the current String object.

Implementuje

Atributy

Výjimky

The value of the current String object cannot be parsed.The value of the current String object cannot be parsed.

The value of the current String object is a number greater than MaxValue or less than MinValue.The value of the current String object is a number greater than MaxValue or less than MinValue.

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. It can be used only when the String instance is cast to an IConvertible interface.It can be used only when the String instance is cast to an IConvertible interface. The recommended alternative is to call the Convert.ToSByte(String, IFormatProvider) method.The recommended alternative is to call the Convert.ToSByte(String, IFormatProvider) method.

Platí pro