StringNormalizationExtensions.IsNormalized Metoda

Definice

Označuje, zda je řetězec normalizován.Indicates whether a string is normalized.

Přetížení

IsNormalized(String)

Určuje, zda je zadaný řetězec ve formátu normalizace Unicode C.Indicates whether the specified string is in Unicode normalization form C.

IsNormalized(String, NormalizationForm)

Označuje, zda je řetězec v zadaném formuláři normalizace kódování Unicode.Indicates whether a string is in a specified Unicode normalization form.

IsNormalized(String)

Určuje, zda je zadaný řetězec ve formátu normalizace Unicode C.Indicates whether the specified string is in Unicode normalization form C.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static bool IsNormalized(System::String ^ value);
public static bool IsNormalized (this string value);
static member IsNormalized : string -> bool
<Extension()>
Public Function IsNormalized (value As String) As Boolean

Parametry

value
String

Řetězec.A string.

Návraty

true, je-li value ve formě normalizace C; v opačném případě false.true if value is in normalization form C; otherwise, false.

Výjimky

value je null.value is null.

value obsahuje neplatné znaky Unicode.value contains invalid Unicode characters.

IsNormalized(String, NormalizationForm)

Označuje, zda je řetězec v zadaném formuláři normalizace kódování Unicode.Indicates whether a string is in a specified Unicode normalization form.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static bool IsNormalized(System::String ^ value, System::Text::NormalizationForm normalizationForm);
[System.Security.SecurityCritical]
public static bool IsNormalized (this string value, System.Text.NormalizationForm normalizationForm);
public static bool IsNormalized (this string value, System.Text.NormalizationForm normalizationForm);
static member IsNormalized : string * System.Text.NormalizationForm -> bool

Parametry

value
String

Řetězec.A string.

normalizationForm
NormalizationForm

Normalizační forma Unicode.A Unicode normalization form.

Návraty

true, je-li value ve formě normalizace normalizationForm; v opačném případě false.true if value is in normalization form normalizationForm; otherwise, false.

Atributy

Výjimky

value je null.value is null.

value obsahuje neplatné znaky Unicode.value contains invalid Unicode characters.

Platí pro