StringNormalizationExtensions.Normalize Metoda

Definice

Normalizuje řetězec.Normalizes a string.

Přetížení

Normalize(String)

Normalizuje řetězec na formu normalizace Unicode C.Normalizes a string to a Unicode normalization form C.

Normalize(String, NormalizationForm)

Normalizuje řetězec na zadaný formát normalizace Unicode.Normalizes a string to the specified Unicode normalization form.

Normalize(String)

Normalizuje řetězec na formu normalizace Unicode C.Normalizes a string to a Unicode normalization form C.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::String ^ Normalize(System::String ^ value);
public static string Normalize (this string value);
static member Normalize : string -> string
<Extension()>
Public Function Normalize (value As String) As String

Parametry

value
String

Řetězec, který má být normalizovat.The string to normalize.

Návraty

Nový řetězec, jehož textová hodnota je stejná jako, value ale jeho binární reprezentace je ve formátu normalizace Unicode C.A new string whose textual value is the same as value but whose binary representation is in Unicode normalization form C.

Výjimky

valueje null.value is null.

valueobsahuje neplatné znaky Unicode.value contains invalid Unicode characters.

Normalize(String, NormalizationForm)

Normalizuje řetězec na zadaný formát normalizace Unicode.Normalizes a string to the specified Unicode normalization form.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::String ^ Normalize(System::String ^ value, System::Text::NormalizationForm normalizationForm);
[System.Security.SecurityCritical]
public static string Normalize (this string value, System.Text.NormalizationForm normalizationForm);
static member Normalize : string * System.Text.NormalizationForm -> string

Parametry

value
String

Řetězec, který má být normalizovat.The string to normalize.

normalizationForm
NormalizationForm

Forma normalizace Unicode.The Unicode normalization form.

Návraty

Nový řetězec, jehož textová hodnota je stejná jako, value ale jeho binární reprezentace je normalizationForm ve tvaru normalizace.A new string whose textual value is the same as value but whose binary representation is in the normalizationForm normalization form.

Atributy

Výjimky

valueje null.value is null.

valueobsahuje neplatné znaky Unicode.value contains invalid Unicode characters.

Platí pro