JsonNamingPolicy Třída

Definice

Určuje zásadu pojmenování použitou k převodu názvu založeného na řetězci na jiný formát, například formát camel-casing.

public ref class JsonNamingPolicy abstract
public abstract class JsonNamingPolicy
type JsonNamingPolicy = class
Public MustInherit Class JsonNamingPolicy
Dědičnost
JsonNamingPolicy

Poznámky

Další informace najdete v tématu Přizpůsobení názvů a hodnot vlastností pomocí souboru System.Text.Json.

Konstruktory

JsonNamingPolicy()

Inicializuje novou instanci .JsonNamingPolicy

Vlastnosti

CamelCase

Získá zásadu pojmenování pro camel-casing.

Metody

ConvertName(String)

Při přepsání v odvozené třídě převede zadaný název podle zásad.

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.

(Zděděno od Object)
GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.

(Zděděno od Object)
GetType()

Type Získá aktuální instanci.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří použádnou kopii aktuálního souboru Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.

(Zděděno od Object)

Platí pro