JsonValueKind Výčet

Definice

Určuje datový typ hodnoty JSON.Specifies the data type of a JSON value.

public enum class JsonValueKind
public enum JsonValueKind
type JsonValueKind = 
Public Enum JsonValueKind
Dědičnost
JsonValueKind

Pole

Array 2

Pole JSON.A JSON array.

False 6

Hodnota JSON není pravdivá.The JSON value false.

Null 7

Hodnota JSON je null.The JSON value null.

Number 4

Číslo JSON.A JSON number.

Object 1

Objekt JSON.A JSON object.

String 3

Řetězec JSON.A JSON string.

True 5

Hodnota JSON je true.The JSON value true.

Undefined 0

Není k dispozici žádná hodnota (jako odlišná od Null ).There is no value (as distinct from Null).

Poznámky

Další informace najdete v tématu Postup zápisu vlastních serializátorů a deserializace pomocí System.Text.Jsv.For more information, see How to write custom serializers and deserializers with System.Text.Json.

Platí pro