Rune.EncodeToUtf8(Span<Byte>) Metoda

Definice

Kóduje to Rune do cílové vyrovnávací paměti UTF-8.

public:
 int EncodeToUtf8(Span<System::Byte> destination);
public int EncodeToUtf8 (Span<byte> destination);
member this.EncodeToUtf8 : Span<byte> -> int
Public Function EncodeToUtf8 (destination As Span(Of Byte)) As Integer

Parametry

destination
Span<Byte>

Vyrovnávací paměť, do které se má tato hodnota zapisovat jako UTF-8.

Návraty

Int32

Počet Byte hodnot zapsaných do destination.

Výjimky

destination není dostatečně velký k uložení výstupu.

Platí pro