Rune.Equals Metoda

Definice

Přetížení

Equals(Object)

Vrátí hodnotu, která označuje, zda se aktuální instance a zadaný objekt rovná.

Equals(Rune)

Vrátí hodnotu, která označuje, jestli se aktuální instance a zadaná rune rovná.

Equals(Object)

Vrátí hodnotu, která označuje, zda se aktuální instance a zadaný objekt rovná.

public:
 override bool Equals(System::Object ^ obj);
public override bool Equals (object? obj);
override this.Equals : obj -> bool
Public Overrides Function Equals (obj As Object) As Boolean

Parametry

obj
Object

Objekt k porovnání s aktuální instancí.

Návraty

Boolean

true je-li obj typ Rune a je rovna aktuální instanci; falsev opačném případě .

Platí pro

Equals(Rune)

Vrátí hodnotu, která označuje, jestli se aktuální instance a zadaná rune rovná.

public:
 virtual bool Equals(System::Text::Rune other);
public bool Equals (System.Text.Rune other);
override this.Equals : System.Text.Rune -> bool
Public Function Equals (other As Rune) As Boolean

Parametry

other
Rune

Objekt k porovnání s aktuální instancí.

Návraty

Boolean

true pokud je aktuální instance stejná other ; falsev opačném případě .

Implementuje

Platí pro