Rune.IsControl(Rune) Metoda

Definice

Vrátí hodnotu, která označuje, jestli je zadaný rune zařazen do kategorií jako řídicí znak.

public:
 static bool IsControl(System::Text::Rune value);
public static bool IsControl (System.Text.Rune value);
static member IsControl : System.Text.Rune -> bool
Public Shared Function IsControl (value As Rune) As Boolean

Parametry

value
Rune

Rune, který se má vyhodnotit.

Návraty

Boolean

trueje-li value řídicí znak; jinak . false

Poznámky

Tato metoda je ekvivalentní dotazování GetUnicodeCategory(Rune) a porovnávání výsledku s Control.

Na zásady stability Unicode je sada řídicích znaků trvale pevná, aby byla sjednocením [ U+0000..U+001F ] a [ U+007F..U+009F ].

Další informace naleznete v tématu Char.IsControl.

Platí pro