Rune.Inequality(Rune, Rune) Operátor

Definice

Vrátí hodnotu, která označuje, jestli mají dvě Rune instance různé hodnoty.

public:
 static bool operator !=(System::Text::Rune left, System::Text::Rune right);
public static bool operator != (System.Text.Rune left, System.Text.Rune right);
static member op_Inequality : System.Text.Rune * System.Text.Rune -> bool
Public Shared Operator != (left As Rune, right As Rune) As Boolean

Parametry

left
Rune

První hodnota pro porovnání.

right
Rune

Druhá hodnota pro porovnání.

Návraty

Boolean

truepokud left a right nejsou rovno; v opačném případě . false

Platí pro