CancellationToken.ThrowIfCancellationRequested Metoda

Definice

Vyvolá OperationCanceledException, pokud u tohoto tokenu bylo požadováno zrušení.Throws a OperationCanceledException if this token has had cancellation requested.

public:
 void ThrowIfCancellationRequested();
public void ThrowIfCancellationRequested ();
member this.ThrowIfCancellationRequested : unit -> unit
Public Sub ThrowIfCancellationRequested ()

Výjimky

Token má požadavek na zrušení.The token has had cancellation requested.

Přidružená CancellationTokenSource byla vyřazena.The associated CancellationTokenSource has been disposed.

Poznámky

Tato metoda poskytuje funkce, které jsou ekvivalentní:This method provides functionality equivalent to:

C#C#

if (token.IsCancellationRequested)   
    throw new OperationCanceledException(token);  
If token.IsCancellationRequested Then  
    Throw New OperationCanceledException(token)  
End If  

Platí pro

Viz také