CancellationToken.WaitHandle Vlastnost

Definice

Získá WaitHandle signál, který je označen při zrušení tokenu.Gets a WaitHandle that is signaled when the token is canceled.

public:
 property System::Threading::WaitHandle ^ WaitHandle { System::Threading::WaitHandle ^ get(); };
public System.Threading.WaitHandle WaitHandle { get; }
member this.WaitHandle : System.Threading.WaitHandle
Public ReadOnly Property WaitHandle As WaitHandle

Hodnota vlastnosti

WaitHandle

Odpověď WaitHandle , která je signalizována při zrušení tokenu.A WaitHandle that is signaled when the token is canceled.

Výjimky

Přidruženo bylo CancellationTokenSource zrušeno.The associated CancellationTokenSource has been disposed.

Poznámky

Přístup k této vlastnosti způsobí WaitHandle vytvoření instance.Accessing this property causes a WaitHandle to be instantiated. Je vhodnější použít tuto vlastnost pouze v případě potřeby a následně odstranit přidruženou CancellationTokenSource instanci při nejbližší příležitosti (disposing, že zdroj odstraní tento přidělený popisovač).It is preferable to only use this property when necessary, and to then dispose the associated CancellationTokenSource instance at the earliest opportunity (disposing the source will dispose of this allocated handle). Popisovač by neměl být zavřen ani vyřazen přímo.The handle should not be closed or disposed directly.

Platí pro