DataflowMessageHeader.Inequality(DataflowMessageHeader, DataflowMessageHeader) Operátor

Definice

Kontroluje dvě DataflowMessageHeader instance pro nerovnost podle ID.Checks two DataflowMessageHeader instances for non-equality by ID.

public:
 static bool operator !=(System::Threading::Tasks::Dataflow::DataflowMessageHeader left, System::Threading::Tasks::Dataflow::DataflowMessageHeader right);
public static bool operator != (System.Threading.Tasks.Dataflow.DataflowMessageHeader left, System.Threading.Tasks.Dataflow.DataflowMessageHeader right);
static member op_Inequality : System.Threading.Tasks.Dataflow.DataflowMessageHeader * System.Threading.Tasks.Dataflow.DataflowMessageHeader -> bool
Public Shared Operator != (left As DataflowMessageHeader, right As DataflowMessageHeader) As Boolean

Parametry

Návraty

Boolean

true Pokud instance nejsou stejné; v opačném případě false .true if the instances are not equal; otherwise, false.

Platí pro