Task.CreationOptions Vlastnost

Definice

Získá TaskCreationOptions použitý k vytvoření tohoto úkolu.Gets the TaskCreationOptions used to create this task.

public:
 property System::Threading::Tasks::TaskCreationOptions CreationOptions { System::Threading::Tasks::TaskCreationOptions get(); };
public System.Threading.Tasks.TaskCreationOptions CreationOptions { get; }
member this.CreationOptions : System.Threading.Tasks.TaskCreationOptions
Public ReadOnly Property CreationOptions As TaskCreationOptions

Hodnota vlastnosti

TaskCreationOptions použitý k vytvoření této úlohy.The TaskCreationOptions used to create this task.

Platí pro