Task.GetAwaiter Metoda

Definice

Získá await, který slouží k čekání na tento Task.Gets an awaiter used to await this Task.

public:
 System::Runtime::CompilerServices::TaskAwaiter GetAwaiter();
public System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter GetAwaiter ();
member this.GetAwaiter : unit -> System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter
Public Function GetAwaiter () As TaskAwaiter

Návraty

Instance awaitAn awaiter instance.

Poznámky

Tato metoda je určena pro použití kompilátoru, nikoli pro použití v kódu aplikace.This method is intended for compiler use rather than for use in application code.

Platí pro