Task.IAsyncResult.CompletedSynchronously Vlastnost

Definice

Získá informace o tom, zda byla operace dokončena synchronně.Gets an indication of whether the operation completed synchronously.

property bool System::IAsyncResult::CompletedSynchronously { bool get(); };
bool System.IAsyncResult.CompletedSynchronously { get; }
System.IAsyncResult.CompletedSynchronously
 ReadOnly Property CompletedSynchronously As Boolean Implements IAsyncResult.CompletedSynchronously

Hodnota vlastnosti

true, zda byla operace dokončena synchronně; v opačném případě false.true if the operation completed synchronously; otherwise, false.

Implementuje

Platí pro