TaskFactory.CancellationToken Vlastnost

Definice

Získá výchozí token zrušení pro tento objekt pro vytváření úloh.Gets the default cancellation token for this task factory.

public:
 property System::Threading::CancellationToken CancellationToken { System::Threading::CancellationToken get(); };
public System.Threading.CancellationToken CancellationToken { get; }
member this.CancellationToken : System.Threading.CancellationToken
Public ReadOnly Property CancellationToken As CancellationToken

Hodnota vlastnosti

Výchozí token zrušení úlohy pro tento objekt pro vytváření úlohThe default task cancellation token for this task factory.

Poznámky

Tato vlastnost vrací výchozí CancellationToken, která bude přiřazena všem úlohám vytvořeným pomocí tohoto objektu pro vytváření, pokud není explicitně zadána jiná hodnota CancellationToken během volání metod Factory.This property returns the default CancellationToken that will be assigned to all tasks created by this factory, unless another CancellationToken value is explicitly specified during the call to the factory methods.

Platí pro

Viz také