ValueTask<TResult>.Inequality(ValueTask<TResult>, ValueTask<TResult>) Operátor

Definice

Určuje, zda ValueTask<TResult> jsou dvě hodnoty neshodné.Determines whether two ValueTask<TResult> values are unequal.

public:
 static bool operator !=(System::Threading::Tasks::ValueTask<TResult> left, System::Threading::Tasks::ValueTask<TResult> right);
public static bool operator != (System.Threading.Tasks.ValueTask<TResult> left, System.Threading.Tasks.ValueTask<TResult> right);
static member op_Inequality : System.Threading.Tasks.ValueTask<'Result> * System.Threading.Tasks.ValueTask<'Result> -> bool
Public Shared Operator != (left As ValueTask(Of TResult), right As ValueTask(Of TResult)) As Boolean

Parametry

left
ValueTask<TResult>

První hodnota pro porovnání.The first value to compare.

right
ValueTask<TResult>

Druhá hodnota pro porovnání.The second value to compare.

Návraty

Boolean

true Pokud tyto dvě ValueTask<TResult> hodnoty nejsou stejné, jinak false .true if the two ValueTask<TResult> values are not equal; otherwise, false.

Platí pro