Thread.Finalize Metoda

Definice

Zajišťuje, aby prostředky byly uvolněny a jiné operace čištění byly provedeny, když systém uvolňování paměti znovu získá objekt Thread.Ensures that resources are freed and other cleanup operations are performed when the garbage collector reclaims the Thread object.

!Thread ()
~Thread ();
override this.Finalize : unit -> unit
Finalize ()

Poznámky

Systém uvolňování paměti volá Finalize, když je aktuální objekt připravený k finalizaci.The garbage collector calls Finalize when the current object is ready to be finalized.

Platí pro