Thread.SetCompressedStack(CompressedStack) Metoda

Definice

Varování

Toto rozhraní API je teď zastaralé.

Použije zachycené CompressedStack k aktuálnímu vláknu.Applies a captured CompressedStack to the current thread.

public:
 void SetCompressedStack(System::Threading::CompressedStack ^ stack);
[System.Obsolete("Thread.SetCompressedStack is no longer supported. Please use the System.Threading.CompressedStack class")]
[System.Security.SecurityCritical]
public void SetCompressedStack (System.Threading.CompressedStack stack);
member this.SetCompressedStack : System.Threading.CompressedStack -> unit
Public Sub SetCompressedStack (stack As CompressedStack)

Parametry

stack
CompressedStack

Objekt CompressedStack, který se má použít pro aktuální vlákno.The CompressedStack object to be applied to the current thread.

Atributy

Výjimky

Ve všech případechIn all cases.

Poznámky

Tato metoda už není podporovaná.This method is no longer supported.

Zabezpečení

SecurityCriticalAttribute
Vyžaduje úplný vztah důvěryhodnosti pro bezprostředně volajícího.Requires full trust for the immediate caller. Tohoto člena nelze použít v kódu s částečnou důvěryhodností ani v transparentním kódu.This member cannot be used by partially trusted or transparent code.

Platí pro