TimeZoneInfo.TransitionTime.Equality(TimeZoneInfo+TransitionTime, TimeZoneInfo+TransitionTime) Operátor

Definice

Určuje, zda jsou TimeZoneInfo.TransitionTime dva zadané objekty stejné.Determines whether two specified TimeZoneInfo.TransitionTime objects are equal.

public:
 static bool operator ==(TimeZoneInfo::TransitionTime left, TimeZoneInfo::TransitionTime right);
public static bool operator == (TimeZoneInfo.TransitionTime left, TimeZoneInfo.TransitionTime right);
static member ( = ) : TimeZoneInfo.TransitionTime * TimeZoneInfo.TransitionTime -> bool
Public Shared Operator == (left As TimeZoneInfo.TransitionTime, right As TimeZoneInfo.TransitionTime) As Boolean

Parametry

t1
TimeZoneInfo.TransitionTime

První objekt k porovnání.The first object to compare.

t2
TimeZoneInfo.TransitionTime

Druhý objekt k porovnání.The second object to compare.

Návraty

truePokud t1 a t2 majífalsestejné hodnoty, v opačném případě.true if t1 and t2 have identical values; otherwise, false.

Poznámky

Dva TimeZoneInfo.TransitionTime objekty jsou stejné, pokud mají stejné hodnoty pro každou ze šesti vlastností.Two TimeZoneInfo.TransitionTime objects are equal if they have identical values for each of their six properties. V opačném případě jsou nerovné.Otherwise, they are unequal.

Ekvivalentní metoda pro tento operátor je TimeZoneInfo.TransitionTime.Equals(TimeZoneInfo+TransitionTime).The equivalent method for this operator is TimeZoneInfo.TransitionTime.Equals(TimeZoneInfo+TransitionTime).

Platí pro