TupleExtensions.ToTuple Metoda

Definice

Převede n-tice hodnoty na řazenou kolekci členů.Converts a value tuple to a tuple.

Přetížení

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21>>>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20>>>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15,T16,T17,T18,T19>>>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15,T16,T17,T18>>>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15,T16,T17>>>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15,T16>>>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15>>>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14>>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13>>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12>>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11>>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10>>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9>>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8>>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2,T3,T4>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2,T3>(ValueTuple<T1,T2,T3>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2>(ValueTuple<T1,T2>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1>(ValueTuple<T1>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21>>>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7, typename T8, typename T9, typename T10, typename T11, typename T12, typename T13, typename T14, typename T15, typename T16, typename T17, typename T18, typename T19, typename T20, typename T21>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Tuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple<T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, Tuple<T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21> ^> ^> ^ ToTuple(ValueTuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, ValueTuple<T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, ValueTuple<T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21>>> value);
public static Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21>>> ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21> (this ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21>>> value);
static member ToTuple : ValueTuple<'T1, 'T2, 'T3, 'T4, 'T5, 'T6, 'T7, ValueTuple<'T8, 'T9, 'T10, 'T11, 'T12, 'T13, 'T14, ValueTuple<'T15, 'T16, 'T17, 'T18, 'T19, 'T20, 'T21>>> -> 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 * 'T12 * 'T13 * 'T14 * 'T15 * 'T16 * 'T17 * 'T18 * 'T19 * 'T20 * 'T21
<Extension()>
Public Function ToTuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21) (value As ValueTuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, ValueTuple(Of T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, ValueTuple(Of T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21)))) As Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple(Of T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, Tuple(Of T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21)))

Parametry typu

T1

Typ prvního prvkuThe type of the first element.

T2

Typ druhého elementu.The type of the second element.

T3

Typ třetího prvku.The type of the third element.

T4

Typ čtvrtého prvkuThe type of the fourth element.

T5

Typ pátého prvkuThe type of the fifth element.

T6

Typ šestého prvkuThe type of the sixth element.

T7

Typ sedmého prvku.The type of the seventh element.

T8

Typ osmého prvku nebo value.Rest.Item1.The type of the eighth element, or value.Rest.Item1.

T9

Typ devátého prvku nebo value.Rest.Item2.The type of the ninth element, or value.Rest.Item2.

T10

Typ desátého prvku nebo value.Rest.Item3.The type of the tenth element, or value.Rest.Item3.

T11

Typ jedenáctého prvku nebo value.Rest.Item4.The type of the eleventh element, or value.Rest.Item4.

T12

Typ dvanáctého prvku nebo value.Rest.Item5.The type of the twelfth element, or value.Rest.Item5.

T13

Typ třináctého prvku nebo value.Rest.Item6.The type of the thirteenth element, or value.Rest.Item6.

T14

Typ prvku čtrnáctý nebo value.Rest.Item7.The type of the fourteenth element, or value.Rest.Item7.

T15

Typ patnáctého prvku nebo value.Rest.Rest.Item1.The type of the fifteenth element, or value.Rest.Rest.Item1.

T16

Typ šestnáctého prvku nebo value.Rest.Rest.Item2.The type of the sixteenth element, or value.Rest.Rest.Item2.

T17

Typ prvku Seventeenth nebo value.Rest.Rest.Item3.The type of the seventeenth element, or value.Rest.Rest.Item3.

T18

Typ prvku osmnáct nebo value.Rest.Rest.Item4.The type of the eighteenth element, or value.Rest.Rest.Item4.

T19

Typ prvku Nineteenth nebo value.Rest.Rest.Item5.The type of the nineteenth element, or value.Rest.Rest.Item5.

T20

Typ dvacátého prvku nebo value.Rest.Rest.Item6.The type of the twentieth element, or value.Rest.Rest.Item6.

T21

Typ dvacátého prvního prvku nebo value.Rest.Rest.Item7.The type of the twenty-first element, or value.Rest.Rest.Item7.

Parametry

value
ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21>>>

Hodnota instance řazené kolekce členů pro převod na řazenou kolekci členů.The value tuple instance to convert to a tuple.

Návraty

Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21>>>

Převedená řazená kolekce členů.The converted tuple.

Viz také

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20>>>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7, typename T8, typename T9, typename T10, typename T11, typename T12, typename T13, typename T14, typename T15, typename T16, typename T17, typename T18, typename T19, typename T20>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Tuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple<T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, Tuple<T15, T16, T17, T18, T19, T20> ^> ^> ^ ToTuple(ValueTuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, ValueTuple<T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, ValueTuple<T15, T16, T17, T18, T19, T20>>> value);
public static Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20>>> ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20> (this ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20>>> value);
static member ToTuple : ValueTuple<'T1, 'T2, 'T3, 'T4, 'T5, 'T6, 'T7, ValueTuple<'T8, 'T9, 'T10, 'T11, 'T12, 'T13, 'T14, ValueTuple<'T15, 'T16, 'T17, 'T18, 'T19, 'T20>>> -> 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 * 'T12 * 'T13 * 'T14 * 'T15 * 'T16 * 'T17 * 'T18 * 'T19 * 'T20
<Extension()>
Public Function ToTuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20) (value As ValueTuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, ValueTuple(Of T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, ValueTuple(Of T15, T16, T17, T18, T19, T20)))) As Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple(Of T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, Tuple(Of T15, T16, T17, T18, T19, T20)))

Parametry typu

T1

Typ prvního prvkuThe type of the first element.

T2

Typ druhého elementu.The type of the second element.

T3

Typ třetího prvku.The type of the third element.

T4

Typ čtvrtého prvkuThe type of the fourth element.

T5

Typ pátého prvkuThe type of the fifth element.

T6

Typ šestého prvkuThe type of the sixth element.

T7

Typ sedmého prvku.The type of the seventh element.

T8

Typ osmého prvku nebo value.Rest.Item1.The type of the eighth element, or value.Rest.Item1.

T9

Typ devátého prvku nebo value.Rest.Item2.The type of the ninth element, or value.Rest.Item2.

T10

Typ desátého prvku nebo value.Rest.Item3.The type of the tenth element, or value.Rest.Item3.

T11

Typ jedenáctého prvku nebo value.Rest.Item4.The type of the eleventh element, or value.Rest.Item4.

T12

Typ dvanáctého prvku nebo value.Rest.Item5.The type of the twelfth element, or value.Rest.Item5.

T13

Typ třináctého prvku nebo value.Rest.Item6.The type of the thirteenth element, or value.Rest.Item6.

T14

Typ prvku čtrnáctý nebo value.Rest.Item7.The type of the fourteenth element, or value.Rest.Item7.

T15

Typ patnáctého prvku nebo value.Rest.Rest.Item1.The type of the fifteenth element, or value.Rest.Rest.Item1.

T16

Typ šestnáctého prvku nebo value.Rest.Rest.Item2.The type of the sixteenth element, or value.Rest.Rest.Item2.

T17

Typ prvku Seventeenth nebo value.Rest.Rest.Item3.The type of the seventeenth element, or value.Rest.Rest.Item3.

T18

Typ prvku osmnáct nebo value.Rest.Rest.Item4.The type of the eighteenth element, or value.Rest.Rest.Item4.

T19

Typ prvku Nineteenth nebo value.Rest.Rest.Item5.The type of the nineteenth element, or value.Rest.Rest.Item5.

T20

Typ dvacátého prvku nebo value.Rest.Rest.Item6.The type of the twentieth element, or value.Rest.Rest.Item6.

Parametry

value
ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20>>>

Hodnota instance řazené kolekce členů pro převod na řazenou kolekci členů.The value tuple instance to convert to a tuple.

Návraty

Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20>>>

Převedená řazená kolekce členů.The converted tuple.

Viz také

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15,T16,T17,T18,T19>>>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7, typename T8, typename T9, typename T10, typename T11, typename T12, typename T13, typename T14, typename T15, typename T16, typename T17, typename T18, typename T19>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Tuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple<T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, Tuple<T15, T16, T17, T18, T19> ^> ^> ^ ToTuple(ValueTuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, ValueTuple<T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, ValueTuple<T15, T16, T17, T18, T19>>> value);
public static Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19>>> ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19> (this ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15,T16,T17,T18,T19>>> value);
static member ToTuple : ValueTuple<'T1, 'T2, 'T3, 'T4, 'T5, 'T6, 'T7, ValueTuple<'T8, 'T9, 'T10, 'T11, 'T12, 'T13, 'T14, ValueTuple<'T15, 'T16, 'T17, 'T18, 'T19>>> -> 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 * 'T12 * 'T13 * 'T14 * 'T15 * 'T16 * 'T17 * 'T18 * 'T19
<Extension()>
Public Function ToTuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19) (value As ValueTuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, ValueTuple(Of T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, ValueTuple(Of T15, T16, T17, T18, T19)))) As Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple(Of T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, Tuple(Of T15, T16, T17, T18, T19)))

Parametry typu

T1

Typ prvního prvkuThe type of the first element.

T2

Typ druhého elementu.The type of the second element.

T3

Typ třetího prvku.The type of the third element.

T4

Typ čtvrtého prvkuThe type of the fourth element.

T5

Typ pátého prvkuThe type of the fifth element.

T6

Typ šestého prvkuThe type of the sixth element.

T7

Typ sedmého prvku.The type of the seventh element.

T8

Typ osmého prvku nebo value.Rest.Item1.The type of the eighth element, or value.Rest.Item1.

T9

Typ devátého prvku nebo value.Rest.Item2.The type of the ninth element, or value.Rest.Item2.

T10

Typ desátého prvku nebo value.Rest.Item3.The type of the tenth element, or value.Rest.Item3.

T11

Typ jedenáctého prvku nebo value.Rest.Item4.The type of the eleventh element, or value.Rest.Item4.

T12

Typ dvanáctého prvku nebo value.Rest.Item5.The type of the twelfth element, or value.Rest.Item5.

T13

Typ třináctého prvku nebo value.Rest.Item6.The type of the thirteenth element, or value.Rest.Item6.

T14

Typ prvku čtrnáctý nebo value.Rest.Item7.The type of the fourteenth element, or value.Rest.Item7.

T15

Typ patnáctého prvku nebo value.Rest.Rest.Item1.The type of the fifteenth element, or value.Rest.Rest.Item1.

T16

Typ šestnáctého prvku nebo value.Rest.Rest.Item2.The type of the sixteenth element, or value.Rest.Rest.Item2.

T17

Typ prvku Seventeenth nebo value.Rest.Rest.Item3.The type of the seventeenth element, or value.Rest.Rest.Item3.

T18

Typ prvku osmnáct nebo value.Rest.Rest.Item4.The type of the eighteenth element, or value.Rest.Rest.Item4.

T19

Typ prvku Nineteenth nebo value.Rest.Rest.Item5.The type of the nineteenth element, or value.Rest.Rest.Item5.

Parametry

value
ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15,T16,T17,T18,T19>>>

Hodnota instance řazené kolekce členů pro převod na řazenou kolekci členů.The value tuple instance to convert to a tuple.

Návraty

Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19>>>

Převedená řazená kolekce členů.The converted tuple.

Viz také

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15,T16,T17,T18>>>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7, typename T8, typename T9, typename T10, typename T11, typename T12, typename T13, typename T14, typename T15, typename T16, typename T17, typename T18>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Tuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple<T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, Tuple<T15, T16, T17, T18> ^> ^> ^ ToTuple(ValueTuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, ValueTuple<T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, ValueTuple<T15, T16, T17, T18>>> value);
public static Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18>>> ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18> (this ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15,T16,T17,T18>>> value);
static member ToTuple : ValueTuple<'T1, 'T2, 'T3, 'T4, 'T5, 'T6, 'T7, ValueTuple<'T8, 'T9, 'T10, 'T11, 'T12, 'T13, 'T14, ValueTuple<'T15, 'T16, 'T17, 'T18>>> -> 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 * 'T12 * 'T13 * 'T14 * 'T15 * 'T16 * 'T17 * 'T18
<Extension()>
Public Function ToTuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18) (value As ValueTuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, ValueTuple(Of T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, ValueTuple(Of T15, T16, T17, T18)))) As Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple(Of T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, Tuple(Of T15, T16, T17, T18)))

Parametry typu

T1

Typ prvního prvkuThe type of the first element.

T2

Typ druhého elementu.The type of the second element.

T3

Typ třetího prvku.The type of the third element.

T4

Typ čtvrtého prvkuThe type of the fourth element.

T5

Typ pátého prvkuThe type of the fifth element.

T6

Typ šestého prvkuThe type of the sixth element.

T7

Typ sedmého prvku.The type of the seventh element.

T8

Typ osmého prvku nebo value.Rest.Item1.The type of the eighth element, or value.Rest.Item1.

T9

Typ devátého prvku nebo value.Rest.Item2.The type of the ninth element, or value.Rest.Item2.

T10

Typ desátého prvku nebo value.Rest.Item3.The type of the tenth element, or value.Rest.Item3.

T11

Typ jedenáctého prvku nebo value.Rest.Item4.The type of the eleventh element, or value.Rest.Item4.

T12

Typ dvanáctého prvku nebo value.Rest.Item5.The type of the twelfth element, or value.Rest.Item5.

T13

Typ třináctého prvku nebo value.Rest.Item6.The type of the thirteenth element, or value.Rest.Item6.

T14

Typ prvku čtrnáctý nebo value.Rest.Item7.The type of the fourteenth element, or value.Rest.Item7.

T15

Typ patnáctého prvku nebo value.Rest.Rest.Item1.The type of the fifteenth element, or value.Rest.Rest.Item1.

T16

Typ šestnáctého prvku nebo value.Rest.Rest.Item2.The type of the sixteenth element, or value.Rest.Rest.Item2.

T17

Typ prvku Seventeenth nebo value.Rest.Rest.Item3.The type of the seventeenth element, or value.Rest.Rest.Item3.

T18

Typ prvku osmnáct nebo value.Rest.Rest.Item4.The type of the eighteenth element, or value.Rest.Rest.Item4.

Parametry

value
ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15,T16,T17,T18>>>

Hodnota instance řazené kolekce členů pro převod na řazenou kolekci členů.The value tuple instance to convert to a tuple.

Návraty

Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18>>>

Převedená řazená kolekce členů.The converted tuple.

Viz také

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15,T16,T17>>>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7, typename T8, typename T9, typename T10, typename T11, typename T12, typename T13, typename T14, typename T15, typename T16, typename T17>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Tuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple<T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, Tuple<T15, T16, T17> ^> ^> ^ ToTuple(ValueTuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, ValueTuple<T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, ValueTuple<T15, T16, T17>>> value);
public static Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17>>> ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17> (this ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15,T16,T17>>> value);
static member ToTuple : ValueTuple<'T1, 'T2, 'T3, 'T4, 'T5, 'T6, 'T7, ValueTuple<'T8, 'T9, 'T10, 'T11, 'T12, 'T13, 'T14, ValueTuple<'T15, 'T16, 'T17>>> -> 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 * 'T12 * 'T13 * 'T14 * 'T15 * 'T16 * 'T17
<Extension()>
Public Function ToTuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17) (value As ValueTuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, ValueTuple(Of T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, ValueTuple(Of T15, T16, T17)))) As Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple(Of T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, Tuple(Of T15, T16, T17)))

Parametry typu

T1

Typ prvního prvkuThe type of the first element.

T2

Typ druhého elementu.The type of the second element.

T3

Typ třetího prvku.The type of the third element.

T4

Typ čtvrtého prvkuThe type of the fourth element.

T5

Typ pátého prvkuThe type of the fifth element.

T6

Typ šestého prvkuThe type of the sixth element.

T7

Typ sedmého prvku.The type of the seventh element.

T8

Typ osmého prvku nebo value.Rest.Item1.The type of the eighth element, or value.Rest.Item1.

T9

Typ devátého prvku nebo value.Rest.Item2.The type of the ninth element, or value.Rest.Item2.

T10

Typ desátého prvku nebo value.Rest.Item3.The type of the tenth element, or value.Rest.Item3.

T11

Typ jedenáctého prvku nebo value.Rest.Item4.The type of the eleventh element, or value.Rest.Item4.

T12

Typ dvanáctého prvku nebo value.Rest.Item5.The type of the twelfth element, or value.Rest.Item5.

T13

Typ třináctého prvku nebo value.Rest.Item6.The type of the thirteenth element, or value.Rest.Item6.

T14

Typ prvku čtrnáctý nebo value.Rest.Item7.The type of the fourteenth element, or value.Rest.Item7.

T15

Typ patnáctého prvku nebo value.Rest.Rest.Item1.The type of the fifteenth element, or value.Rest.Rest.Item1.

T16

Typ šestnáctého prvku nebo value.Rest.Rest.Item2.The type of the sixteenth element, or value.Rest.Rest.Item2.

T17

Typ prvku Seventeenth nebo value.Rest.Rest.Item3.The type of the seventeenth element, or value.Rest.Rest.Item3.

Parametry

value
ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15,T16,T17>>>

Hodnota instance řazené kolekce členů pro převod na řazenou kolekci členů.The value tuple instance to convert to a tuple.

Návraty

Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17>>>

Převedená řazená kolekce členů.The converted tuple.

Viz také

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15,T16>>>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7, typename T8, typename T9, typename T10, typename T11, typename T12, typename T13, typename T14, typename T15, typename T16>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Tuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple<T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, Tuple<T15, T16> ^> ^> ^ ToTuple(ValueTuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, ValueTuple<T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, ValueTuple<T15, T16>>> value);
public static Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16>>> ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16> (this ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15,T16>>> value);
static member ToTuple : ValueTuple<'T1, 'T2, 'T3, 'T4, 'T5, 'T6, 'T7, ValueTuple<'T8, 'T9, 'T10, 'T11, 'T12, 'T13, 'T14, ValueTuple<'T15, 'T16>>> -> 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 * 'T12 * 'T13 * 'T14 * 'T15 * 'T16
<Extension()>
Public Function ToTuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16) (value As ValueTuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, ValueTuple(Of T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, ValueTuple(Of T15, T16)))) As Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple(Of T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, Tuple(Of T15, T16)))

Parametry typu

T1

Typ prvního prvkuThe type of the first element.

T2

Typ druhého elementu.The type of the second element.

T3

Typ třetího prvku.The type of the third element.

T4

Typ čtvrtého prvkuThe type of the fourth element.

T5

Typ pátého prvkuThe type of the fifth element.

T6

Typ šestého prvkuThe type of the sixth element.

T7

Typ sedmého prvku.The type of the seventh element.

T8

Typ osmého prvku nebo value.Rest.Item1.The type of the eighth element, or value.Rest.Item1.

T9

Typ devátého prvku nebo value.Rest.Item2.The type of the ninth element, or value.Rest.Item2.

T10

Typ desátého prvku nebo value.Rest.Item3.The type of the tenth element, or value.Rest.Item3.

T11

Typ jedenáctého prvku nebo value.Rest.Item4.The type of the eleventh element, or value.Rest.Item4.

T12

Typ dvanáctého prvku nebo value.Rest.Item5.The type of the twelfth element, or value.Rest.Item5.

T13

Typ třináctého prvku nebo value.Rest.Item6.The type of the thirteenth element, or value.Rest.Item6.

T14

Typ prvku čtrnáctý nebo value.Rest.Item7.The type of the fourteenth element, or value.Rest.Item7.

T15

Typ patnáctého prvku nebo value.Rest.Rest.Item1.The type of the fifteenth element, or value.Rest.Rest.Item1.

T16

Typ šestnáctého prvku nebo value.Rest.Rest.Item2.The type of the sixteenth element, or value.Rest.Rest.Item2.

Parametry

value
ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15,T16>>>

Hodnota instance řazené kolekce členů pro převod na řazenou kolekci členů.The value tuple instance to convert to a tuple.

Návraty

Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16>>>

Převedená řazená kolekce členů.The converted tuple.

Viz také

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15>>>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7, typename T8, typename T9, typename T10, typename T11, typename T12, typename T13, typename T14, typename T15>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Tuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple<T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, Tuple<T15> ^> ^> ^ ToTuple(ValueTuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, ValueTuple<T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, ValueTuple<T15>>> value);
public static Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15>>> ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15> (this ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15>>> value);
static member ToTuple : ValueTuple<'T1, 'T2, 'T3, 'T4, 'T5, 'T6, 'T7, ValueTuple<'T8, 'T9, 'T10, 'T11, 'T12, 'T13, 'T14, ValueTuple<'T15>>> -> 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 * 'T12 * 'T13 * 'T14 * 'T15
<Extension()>
Public Function ToTuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15) (value As ValueTuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, ValueTuple(Of T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, ValueTuple(Of T15)))) As Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple(Of T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, Tuple(Of T15)))

Parametry typu

T1

Typ prvního prvkuThe type of the first element.

T2

Typ druhého elementu.The type of the second element.

T3

Typ třetího prvku.The type of the third element.

T4

Typ čtvrtého prvkuThe type of the fourth element.

T5

Typ pátého prvkuThe type of the fifth element.

T6

Typ šestého prvkuThe type of the sixth element.

T7

Typ sedmého prvku.The type of the seventh element.

T8

Typ osmého prvku nebo value.Rest.Item1.The type of the eighth element, or value.Rest.Item1.

T9

Typ devátého prvku nebo value.Rest.Item2.The type of the ninth element, or value.Rest.Item2.

T10

Typ desátého prvku nebo value.Rest.Item3.The type of the tenth element, or value.Rest.Item3.

T11

Typ jedenáctého prvku nebo value.Rest.Item4.The type of the eleventh element, or value.Rest.Item4.

T12

Typ dvanáctého prvku nebo value.Rest.Item5.The type of the twelfth element, or value.Rest.Item5.

T13

Typ třináctého prvku nebo value.Rest.Item6.The type of the thirteenth element, or value.Rest.Item6.

T14

Typ prvku čtrnáctý nebo value.Rest.Item7.The type of the fourteenth element, or value.Rest.Item7.

T15

Typ patnáctého prvku nebo value.Rest.Rest.Item1.The type of the fifteenth element, or value.Rest.Rest.Item1.

Parametry

value
ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15>>>

Hodnota instance řazené kolekce členů pro převod na řazenou kolekci členů.The value tuple instance to convert to a tuple.

Návraty

Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15>>>

Převedená řazená kolekce členů.The converted tuple.

Viz také

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14>>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7, typename T8, typename T9, typename T10, typename T11, typename T12, typename T13, typename T14>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Tuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple<T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14> ^> ^ ToTuple(ValueTuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, ValueTuple<T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14>> value);
public static Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14>> ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14> (this ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14>> value);
static member ToTuple : ValueTuple<'T1, 'T2, 'T3, 'T4, 'T5, 'T6, 'T7, ValueTuple<'T8, 'T9, 'T10, 'T11, 'T12, 'T13, 'T14>> -> 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 * 'T12 * 'T13 * 'T14
<Extension()>
Public Function ToTuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14) (value As ValueTuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, ValueTuple(Of T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14))) As Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple(Of T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14))

Parametry typu

T1

Typ prvního prvkuThe type of the first element.

T2

Typ druhého elementu.The type of the second element.

T3

Typ třetího prvku.The type of the third element.

T4

Typ čtvrtého prvkuThe type of the fourth element.

T5

Typ pátého prvkuThe type of the fifth element.

T6

Typ šestého prvkuThe type of the sixth element.

T7

Typ sedmého prvku.The type of the seventh element.

T8

Typ osmého prvku nebo value.Rest.Item1.The type of the eighth element, or value.Rest.Item1.

T9

Typ devátého prvku nebo value.Rest.Item2.The type of the ninth element, or value.Rest.Item2.

T10

Typ desátého prvku nebo value.Rest.Item3.The type of the tenth element, or value.Rest.Item3.

T11

Typ jedenáctého prvku nebo value.Rest.Item4.The type of the eleventh element, or value.Rest.Item4.

T12

Typ dvanáctého prvku nebo value.Rest.Item5.The type of the twelfth element, or value.Rest.Item5.

T13

Typ třináctého prvku nebo value.Rest.Item6.The type of the thirteenth element, or value.Rest.Item6.

T14

Typ prvku čtrnáctý nebo value.Rest.Item7.The type of the fourteenth element, or value.Rest.Item7.

Parametry

value
ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14>>

Hodnota instance řazené kolekce členů pro převod na řazenou kolekci členů.The value tuple instance to convert to a tuple.

Návraty

Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14>>

Převedená řazená kolekce členů.The converted tuple.

Viz také

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13>>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7, typename T8, typename T9, typename T10, typename T11, typename T12, typename T13>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Tuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple<T8, T9, T10, T11, T12, T13> ^> ^ ToTuple(ValueTuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, ValueTuple<T8, T9, T10, T11, T12, T13>> value);
public static Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13>> ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13> (this ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13>> value);
static member ToTuple : ValueTuple<'T1, 'T2, 'T3, 'T4, 'T5, 'T6, 'T7, ValueTuple<'T8, 'T9, 'T10, 'T11, 'T12, 'T13>> -> 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 * 'T12 * 'T13
<Extension()>
Public Function ToTuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13) (value As ValueTuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, ValueTuple(Of T8, T9, T10, T11, T12, T13))) As Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple(Of T8, T9, T10, T11, T12, T13))

Parametry typu

T1

Typ prvního prvkuThe type of the first element.

T2

Typ druhého elementu.The type of the second element.

T3

Typ třetího prvku.The type of the third element.

T4

Typ čtvrtého prvkuThe type of the fourth element.

T5

Typ pátého prvkuThe type of the fifth element.

T6

Typ šestého prvkuThe type of the sixth element.

T7

Typ sedmého prvku.The type of the seventh element.

T8

Typ osmého prvku nebo value.Rest.Item1.The type of the eighth element, or value.Rest.Item1.

T9

Typ devátého prvku nebo value.Rest.Item2.The type of the ninth element, or value.Rest.Item2.

T10

Typ desátého prvku nebo value.Rest.Item3.The type of the tenth element, or value.Rest.Item3.

T11

Typ jedenáctého prvku nebo value.Rest.Item4.The type of the eleventh element, or value.Rest.Item4.

T12

Typ dvanáctého prvku nebo value.Rest.Item5.The type of the twelfth element, or value.Rest.Item5.

T13

Typ třináctého prvku nebo value.Rest.Item6.The type of the thirteenth element, or value.Rest.Item6.

Parametry

value
ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13>>

Hodnota instance řazené kolekce členů pro převod na řazenou kolekci členů.The value tuple instance to convert to a tuple.

Návraty

Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13>>

Převedená řazená kolekce členů.The converted tuple.

Viz také

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12>>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7, typename T8, typename T9, typename T10, typename T11, typename T12>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Tuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple<T8, T9, T10, T11, T12> ^> ^ ToTuple(ValueTuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, ValueTuple<T8, T9, T10, T11, T12>> value);
public static Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12>> ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12> (this ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12>> value);
static member ToTuple : ValueTuple<'T1, 'T2, 'T3, 'T4, 'T5, 'T6, 'T7, ValueTuple<'T8, 'T9, 'T10, 'T11, 'T12>> -> 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 * 'T12
<Extension()>
Public Function ToTuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12) (value As ValueTuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, ValueTuple(Of T8, T9, T10, T11, T12))) As Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple(Of T8, T9, T10, T11, T12))

Parametry typu

T1

Typ prvního prvkuThe type of the first element.

T2

Typ druhého elementu.The type of the second element.

T3

Typ třetího prvku.The type of the third element.

T4

Typ čtvrtého prvkuThe type of the fourth element.

T5

Typ pátého prvkuThe type of the fifth element.

T6

Typ šestého prvkuThe type of the sixth element.

T7

Typ sedmého prvku.The type of the seventh element.

T8

Typ osmého prvku nebo value.Rest.Item1.The type of the eighth element, or value.Rest.Item1.

T9

Typ devátého prvku nebo value.Rest.Item2.The type of the ninth element, or value.Rest.Item2.

T10

Typ desátého prvku nebo value.Rest.Item3.The type of the tenth element, or value.Rest.Item3.

T11

Typ jedenáctého prvku nebo value.Rest.Item4.The type of the eleventh element, or value.Rest.Item4.

T12

Typ dvanáctého prvku nebo value.Rest.Item5.The type of the twelfth element, or value.Rest.Item5.

Parametry

value
ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12>>

Hodnota instance řazené kolekce členů pro převod na řazenou kolekci členů.The value tuple instance to convert to a tuple.

Návraty

Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12>>

Převedená řazená kolekce členů.The converted tuple.

Viz také

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11>>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7, typename T8, typename T9, typename T10, typename T11>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Tuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple<T8, T9, T10, T11> ^> ^ ToTuple(ValueTuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, ValueTuple<T8, T9, T10, T11>> value);
public static Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11>> ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11> (this ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11>> value);
static member ToTuple : ValueTuple<'T1, 'T2, 'T3, 'T4, 'T5, 'T6, 'T7, ValueTuple<'T8, 'T9, 'T10, 'T11>> -> 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11
<Extension()>
Public Function ToTuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11) (value As ValueTuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, ValueTuple(Of T8, T9, T10, T11))) As Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple(Of T8, T9, T10, T11))

Parametry typu

T1

Typ prvního prvkuThe type of the first element.

T2

Typ druhého elementu.The type of the second element.

T3

Typ třetího prvku.The type of the third element.

T4

Typ čtvrtého prvkuThe type of the fourth element.

T5

Typ pátého prvkuThe type of the fifth element.

T6

Typ šestého prvkuThe type of the sixth element.

T7

Typ sedmého prvku.The type of the seventh element.

T8

Typ osmého prvku nebo value.Rest.Item1.The type of the eighth element, or value.Rest.Item1.

T9

Typ devátého prvku nebo value.Rest.Item2.The type of the ninth element, or value.Rest.Item2.

T10

Typ desátého prvku nebo value.Rest.Item3.The type of the tenth element, or value.Rest.Item3.

T11

Typ jedenáctého prvku nebo value.Rest.Item4.The type of the eleventh element, or value.Rest.Item4.

Parametry

value
ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11>>

Hodnota instance řazené kolekce členů pro převod na řazenou kolekci členů.The value tuple instance to convert to a tuple.

Návraty

Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11>>

Převedená řazená kolekce členů.The converted tuple.

Viz také

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10>>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7, typename T8, typename T9, typename T10>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Tuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple<T8, T9, T10> ^> ^ ToTuple(ValueTuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, ValueTuple<T8, T9, T10>> value);
public static Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10>> ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10> (this ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10>> value);
static member ToTuple : ValueTuple<'T1, 'T2, 'T3, 'T4, 'T5, 'T6, 'T7, ValueTuple<'T8, 'T9, 'T10>> -> 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10
<Extension()>
Public Function ToTuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10) (value As ValueTuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, ValueTuple(Of T8, T9, T10))) As Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple(Of T8, T9, T10))

Parametry typu

T1

Typ prvního prvkuThe type of the first element.

T2

Typ druhého elementu.The type of the second element.

T3

Typ třetího prvku.The type of the third element.

T4

Typ čtvrtého prvkuThe type of the fourth element.

T5

Typ pátého prvkuThe type of the fifth element.

T6

Typ šestého prvkuThe type of the sixth element.

T7

Typ sedmého prvku.The type of the seventh element.

T8

Typ osmého prvku nebo value.Rest.Item1.The type of the eighth element, or value.Rest.Item1.

T9

Typ devátého prvku nebo value.Rest.Item2.The type of the ninth element, or value.Rest.Item2.

T10

Typ desátého prvku nebo value.Rest.Item3.The type of the tenth element, or value.Rest.Item3.

Parametry

value
ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10>>

Hodnota instance řazené kolekce členů pro převod na řazenou kolekci členů.The value tuple instance to convert to a tuple.

Návraty

Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10>>

Převedená řazená kolekce členů.The converted tuple.

Viz také

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9>>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7, typename T8, typename T9>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Tuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple<T8, T9> ^> ^ ToTuple(ValueTuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, ValueTuple<T8, T9>> value);
public static Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9>> ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9> (this ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9>> value);
static member ToTuple : ValueTuple<'T1, 'T2, 'T3, 'T4, 'T5, 'T6, 'T7, ValueTuple<'T8, 'T9>> -> 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9
<Extension()>
Public Function ToTuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9) (value As ValueTuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, ValueTuple(Of T8, T9))) As Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple(Of T8, T9))

Parametry typu

T1

Typ prvního prvkuThe type of the first element.

T2

Typ druhého elementu.The type of the second element.

T3

Typ třetího prvku.The type of the third element.

T4

Typ čtvrtého prvkuThe type of the fourth element.

T5

Typ pátého prvkuThe type of the fifth element.

T6

Typ šestého prvkuThe type of the sixth element.

T7

Typ sedmého prvku.The type of the seventh element.

T8

Typ osmého prvku nebo value.Rest.Item1.The type of the eighth element, or value.Rest.Item1.

T9

Typ devátého prvku nebo value.Rest.Item2.The type of the ninth element, or value.Rest.Item2.

Parametry

value
ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9>>

Hodnota instance řazené kolekce členů pro převod na řazenou kolekci členů.The value tuple instance to convert to a tuple.

Návraty

Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9>>

Převedená řazená kolekce členů.The converted tuple.

Viz také

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8>>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7, typename T8>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Tuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple<T8> ^> ^ ToTuple(ValueTuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, ValueTuple<T8>> value);
public static Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8>> ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8> (this ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8>> value);
static member ToTuple : ValueTuple<'T1, 'T2, 'T3, 'T4, 'T5, 'T6, 'T7, ValueTuple<'T8>> -> 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8
<Extension()>
Public Function ToTuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8) (value As ValueTuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, ValueTuple(Of T8))) As Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple(Of T8))

Parametry typu

T1

Typ prvního prvkuThe type of the first element.

T2

Typ druhého elementu.The type of the second element.

T3

Typ třetího prvku.The type of the third element.

T4

Typ čtvrtého prvkuThe type of the fourth element.

T5

Typ pátého prvkuThe type of the fifth element.

T6

Typ šestého prvkuThe type of the sixth element.

T7

Typ sedmého prvku.The type of the seventh element.

T8

Typ osmého prvku nebo value.Rest.Item1.The type of the eighth element, or value.Rest.Item1.

Parametry

value
ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8>>

Hodnota instance řazené kolekce členů pro převod na řazenou kolekci členů.The value tuple instance to convert to a tuple.

Návraty

Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8>>

Převedená řazená kolekce členů.The converted tuple.

Viz také

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Tuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7> ^ ToTuple(ValueTuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7> value);
public static Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> (this ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> value);
static member ToTuple : ValueTuple<'T1, 'T2, 'T3, 'T4, 'T5, 'T6, 'T7> -> 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7
<Extension()>
Public Function ToTuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7) (value As ValueTuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7)) As Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7)

Parametry typu

T1

Typ prvního prvkuThe type of the first element.

T2

Typ druhého elementu.The type of the second element.

T3

Typ třetího prvku.The type of the third element.

T4

Typ čtvrtého prvkuThe type of the fourth element.

T5

Typ pátého prvkuThe type of the fifth element.

T6

Typ šestého prvkuThe type of the sixth element.

T7

Typ sedmého prvku.The type of the seventh element.

Parametry

value
ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>

Hodnota instance řazené kolekce členů pro převod na řazenou kolekci členů.The value tuple instance to convert to a tuple.

Návraty

Převedená řazená kolekce členů.The converted tuple.

Viz také

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Tuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6> ^ ToTuple(ValueTuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6> value);
public static Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> (this ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> value);
static member ToTuple : ValueTuple<'T1, 'T2, 'T3, 'T4, 'T5, 'T6> -> 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6
<Extension()>
Public Function ToTuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6) (value As ValueTuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6)) As Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6)

Parametry typu

T1

Typ prvního prvkuThe type of the first element.

T2

Typ druhého elementu.The type of the second element.

T3

Typ třetího prvku.The type of the third element.

T4

Typ čtvrtého prvkuThe type of the fourth element.

T5

Typ pátého prvkuThe type of the fifth element.

T6

Typ šestého prvkuThe type of the sixth element.

Parametry

value
ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>

Hodnota instance řazené kolekce členů pro převod na řazenou kolekci členů.The value tuple instance to convert to a tuple.

Návraty

Převedená řazená kolekce členů.The converted tuple.

Viz také

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Tuple<T1, T2, T3, T4, T5> ^ ToTuple(ValueTuple<T1, T2, T3, T4, T5> value);
public static Tuple<T1,T2,T3,T4,T5> ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5> (this ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5> value);
static member ToTuple : ValueTuple<'T1, 'T2, 'T3, 'T4, 'T5> -> 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5
<Extension()>
Public Function ToTuple(Of T1, T2, T3, T4, T5) (value As ValueTuple(Of T1, T2, T3, T4, T5)) As Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5)

Parametry typu

T1

Typ prvního prvkuThe type of the first element.

T2

Typ druhého elementu.The type of the second element.

T3

Typ třetího prvku.The type of the third element.

T4

Typ čtvrtého prvkuThe type of the fourth element.

T5

Typ pátého prvkuThe type of the fifth element.

Parametry

value
ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5>

Hodnota instance řazené kolekce členů pro převod na řazenou kolekci členů.The value tuple instance to convert to a tuple.

Návraty

Převedená řazená kolekce členů.The converted tuple.

Viz také

ToTuple<T1,T2,T3,T4>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Tuple<T1, T2, T3, T4> ^ ToTuple(ValueTuple<T1, T2, T3, T4> value);
public static Tuple<T1,T2,T3,T4> ToTuple<T1,T2,T3,T4> (this ValueTuple<T1,T2,T3,T4> value);
static member ToTuple : ValueTuple<'T1, 'T2, 'T3, 'T4> -> 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4
<Extension()>
Public Function ToTuple(Of T1, T2, T3, T4) (value As ValueTuple(Of T1, T2, T3, T4)) As Tuple(Of T1, T2, T3, T4)

Parametry typu

T1

Typ prvního prvkuThe type of the first element.

T2

Typ druhého elementu.The type of the second element.

T3

Typ třetího prvku.The type of the third element.

T4

Typ čtvrtého prvkuThe type of the fourth element.

Parametry

value
ValueTuple<T1,T2,T3,T4>

Hodnota instance řazené kolekce členů pro převod na řazenou kolekci členů.The value tuple instance to convert to a tuple.

Návraty

Převedená řazená kolekce členů.The converted tuple.

Viz také

ToTuple<T1,T2,T3>(ValueTuple<T1,T2,T3>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Tuple<T1, T2, T3> ^ ToTuple(ValueTuple<T1, T2, T3> value);
public static Tuple<T1,T2,T3> ToTuple<T1,T2,T3> (this ValueTuple<T1,T2,T3> value);
static member ToTuple : ValueTuple<'T1, 'T2, 'T3> -> 'T1 * 'T2 * 'T3
<Extension()>
Public Function ToTuple(Of T1, T2, T3) (value As ValueTuple(Of T1, T2, T3)) As Tuple(Of T1, T2, T3)

Parametry typu

T1

Typ prvního prvkuThe type of the first element.

T2

Typ druhého elementu.The type of the second element.

T3

Typ třetího prvku.The type of the third element.

Parametry

value
ValueTuple<T1,T2,T3>

Hodnota instance řazené kolekce členů pro převod na řazenou kolekci členů.The value tuple instance to convert to a tuple.

Návraty

Převedená řazená kolekce členů.The converted tuple.

Viz také

ToTuple<T1,T2>(ValueTuple<T1,T2>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

public:
generic <typename T1, typename T2>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Tuple<T1, T2> ^ ToTuple(ValueTuple<T1, T2> value);
public static Tuple<T1,T2> ToTuple<T1,T2> (this ValueTuple<T1,T2> value);
static member ToTuple : ValueTuple<'T1, 'T2> -> 'T1 * 'T2
<Extension()>
Public Function ToTuple(Of T1, T2) (value As ValueTuple(Of T1, T2)) As Tuple(Of T1, T2)

Parametry typu

T1

Typ prvního prvkuThe type of the first element.

T2

Typ druhého elementu.The type of the second element.

Parametry

value
ValueTuple<T1,T2>

Hodnota instance řazené kolekce členů pro převod na řazenou kolekci členů.The value tuple instance to convert to a tuple.

Návraty

Převedená řazená kolekce členů.The converted tuple.

Viz také

ToTuple<T1>(ValueTuple<T1>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

public:
generic <typename T1>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Tuple<T1> ^ ToTuple(ValueTuple<T1> value);
public static Tuple<T1> ToTuple<T1> (this ValueTuple<T1> value);
static member ToTuple : ValueTuple<'T1> -> 'T1
<Extension()>
Public Function ToTuple(Of T1) (value As ValueTuple(Of T1)) As Tuple(Of T1)

Parametry typu

T1

Typ prvního prvkuThe type of the first element.

Parametry

value
ValueTuple<T1>

Hodnota instance řazené kolekce členů pro převod na řazenou kolekci členů.The value tuple instance to convert to a tuple.

Návraty

Převedená řazená kolekce členů.The converted tuple.

Viz také

Platí pro