TupleExtensions TupleExtensions TupleExtensions TupleExtensions Class

Definice

Poskytuje metody rozšíření pro řazené kolekce členů pro spolupráci s jazykovou podporou pro řazené kolekce členů v C#.Provides extension methods for tuples to interoperate with language support for tuples in C#.

public ref class TupleExtensions abstract sealed
public static class TupleExtensions
type TupleExtensions = class
Public Module TupleExtensions
Dědičnost
TupleExtensionsTupleExtensionsTupleExtensionsTupleExtensions

Poznámky

I když tyto metody lze volat přímo, jsou primárně určeny pro použití C# kompilátorem při vytváření a dekonstrukci řazených kolekcí členů.Although these methods can be called directly, they are primarily intended for use by the C# compiler in creating and deconstructing tuples.

Metody

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21) Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21) Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21) Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů s 21 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 21 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20) Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20) Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20) Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů s 20 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 20 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19) Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19) Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19) Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů s 19 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 19 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18) Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18) Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18) Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů s 18 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 18 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17) Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17) Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17) Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů s 17 elementy do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 17 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16) Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16) Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16) Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů s 16 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 16 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15) Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15) Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15) Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů s 15 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 15 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14) Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14) Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14) Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů s 14 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 14 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13) Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13) Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13) Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů s 13 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 13 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12) Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12) Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12) Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů s 12 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 12 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11) Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11) Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11) Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů s 11 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 11 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10) Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10) Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10) Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů s 10 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 10 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9) Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9) Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9) Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů s 9 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 9 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8) Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8) Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8) Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů s 8 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 8 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7) Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7) Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7) Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů s 7 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 7 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>, T1, T2, T3, T4, T5, T6) Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>, T1, T2, T3, T4, T5, T6) Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>, T1, T2, T3, T4, T5, T6) Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>, T1, T2, T3, T4, T5, T6)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů s 6 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 6 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5>, T1, T2, T3, T4, T5) Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5>, T1, T2, T3, T4, T5) Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5>, T1, T2, T3, T4, T5) Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5>, T1, T2, T3, T4, T5)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů s 5 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 5 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4>(Tuple<T1,T2,T3,T4>, T1, T2, T3, T4) Deconstruct<T1,T2,T3,T4>(Tuple<T1,T2,T3,T4>, T1, T2, T3, T4) Deconstruct<T1,T2,T3,T4>(Tuple<T1,T2,T3,T4>, T1, T2, T3, T4) Deconstruct<T1,T2,T3,T4>(Tuple<T1,T2,T3,T4>, T1, T2, T3, T4)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů se 4 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 4 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3>(Tuple<T1,T2,T3>, T1, T2, T3) Deconstruct<T1,T2,T3>(Tuple<T1,T2,T3>, T1, T2, T3) Deconstruct<T1,T2,T3>(Tuple<T1,T2,T3>, T1, T2, T3) Deconstruct<T1,T2,T3>(Tuple<T1,T2,T3>, T1, T2, T3)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů se 3 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 3 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2>(Tuple<T1,T2>, T1, T2) Deconstruct<T1,T2>(Tuple<T1,T2>, T1, T2) Deconstruct<T1,T2>(Tuple<T1,T2>, T1, T2) Deconstruct<T1,T2>(Tuple<T1,T2>, T1, T2)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů se dvěma prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 2 elements into separate variables.

Deconstruct<T1>(Tuple<T1>, T1) Deconstruct<T1>(Tuple<T1>, T1) Deconstruct<T1>(Tuple<T1>, T1) Deconstruct<T1>(Tuple<T1>, T1)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů s 1 prvkem do samostatné proměnné.Deconstructs a tuple with 1 element into a separate variable.

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21>>>) ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21>>>) ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21>>>) ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21>>>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20>>>) ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20>>>) ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20>>>) ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20>>>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15,T16,T17,T18,T19>>>) ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15,T16,T17,T18,T19>>>) ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15,T16,T17,T18,T19>>>) ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15,T16,T17,T18,T19>>>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15,T16,T17,T18>>>) ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15,T16,T17,T18>>>) ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15,T16,T17,T18>>>) ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15,T16,T17,T18>>>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15,T16,T17>>>) ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15,T16,T17>>>) ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15,T16,T17>>>) ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15,T16,T17>>>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15,T16>>>) ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15,T16>>>) ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15,T16>>>) ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15,T16>>>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15>>>) ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15>>>) ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15>>>) ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15>>>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14>>) ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14>>) ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14>>) ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14>>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13>>) ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13>>) ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13>>) ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13>>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12>>) ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12>>) ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12>>) ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12>>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11>>) ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11>>) ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11>>) ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11>>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10>>) ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10>>) ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10>>) ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10>>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9>>) ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9>>) ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9>>) ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9>>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8>>) ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8>>) ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8>>) ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8>>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>) ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>) ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>) ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>) ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>) ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>) ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5>) ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5>) ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5>) ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2,T3,T4>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4>) ToTuple<T1,T2,T3,T4>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4>) ToTuple<T1,T2,T3,T4>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4>) ToTuple<T1,T2,T3,T4>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2,T3>(ValueTuple<T1,T2,T3>) ToTuple<T1,T2,T3>(ValueTuple<T1,T2,T3>) ToTuple<T1,T2,T3>(ValueTuple<T1,T2,T3>) ToTuple<T1,T2,T3>(ValueTuple<T1,T2,T3>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2>(ValueTuple<T1,T2>) ToTuple<T1,T2>(ValueTuple<T1,T2>) ToTuple<T1,T2>(ValueTuple<T1,T2>) ToTuple<T1,T2>(ValueTuple<T1,T2>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1>(ValueTuple<T1>) ToTuple<T1>(ValueTuple<T1>) ToTuple<T1>(ValueTuple<T1>) ToTuple<T1>(ValueTuple<T1>)

Převede instanci ValueTuple struktury na instanci Tuple třídy.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21>>>) ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21>>>) ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21>>>) ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21>>>)

Převede instanci Tuple třídy na instanci ValueTuple struktury.Converts an instance of the Tuple class to an instance of the ValueTuple structure.

ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20>>>) ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20>>>) ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20>>>) ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20>>>)

Převede instanci Tuple třídy na instanci ValueTuple struktury.Converts an instance of the Tuple class to an instance of the ValueTuple structure.

ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19>>>) ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19>>>) ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19>>>) ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19>>>)

Převede instanci Tuple třídy na instanci ValueTuple struktury.Converts an instance of the Tuple class to an instance of the ValueTuple structure.

ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18>>>) ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18>>>) ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18>>>) ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18>>>)

Převede instanci Tuple třídy na instanci ValueTuple struktury.Converts an instance of the Tuple class to an instance of the ValueTuple structure.

ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17>>>) ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17>>>) ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17>>>) ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17>>>)

Převede instanci Tuple třídy na instanci ValueTuple struktury.Converts an instance of the Tuple class to an instance of the ValueTuple structure.

ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16>>>) ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16>>>) ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16>>>) ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16>>>)

Převede instanci Tuple třídy na instanci ValueTuple struktury.Converts an instance of the Tuple class to an instance of the ValueTuple structure.

ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15>>>) ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15>>>) ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15>>>) ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15>>>)

Převede instanci Tuple třídy na instanci ValueTuple struktury.Converts an instance of the Tuple class to an instance of the ValueTuple structure.

ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14>>) ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14>>) ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14>>) ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14>>)

Převede instanci Tuple třídy na instanci ValueTuple struktury.Converts an instance of the Tuple class to an instance of the ValueTuple structure.

ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13>>) ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13>>) ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13>>) ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13>>)

Převede instanci Tuple třídy na instanci ValueTuple struktury.Converts an instance of the Tuple class to an instance of the ValueTuple structure.

ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12>>) ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12>>) ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12>>) ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12>>)

Převede instanci Tuple třídy na instanci ValueTuple struktury.Converts an instance of the Tuple class to an instance of the ValueTuple structure.

ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11>>) ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11>>) ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11>>) ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11>>)

Převede instanci Tuple třídy na instanci ValueTuple struktury.Converts an instance of the Tuple class to an instance of the ValueTuple structure.

ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10>>) ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10>>) ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10>>) ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10>>)

Převede instanci Tuple třídy na instanci ValueTuple struktury.Converts an instance of the Tuple class to an instance of the ValueTuple structure.

ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9>>) ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9>>) ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9>>) ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9>>)

Převede instanci Tuple třídy na instanci ValueTuple struktury.Converts an instance of the Tuple class to an instance of the ValueTuple structure.

ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8>>) ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8>>) ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8>>) ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8>>)

Převede instanci Tuple třídy na instanci ValueTuple struktury.Converts an instance of the Tuple class to an instance of the ValueTuple structure.

ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>) ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>) ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>) ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>)

Převede instanci Tuple třídy na instanci ValueTuple struktury.Converts an instance of the Tuple class to an instance of the ValueTuple structure.

ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>) ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>) ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>) ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>)

Převede instanci Tuple třídy na instanci ValueTuple struktury.Converts an instance of the Tuple class to an instance of the ValueTuple structure.

ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5>) ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5>) ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5>) ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5>)

Převede instanci Tuple třídy na instanci ValueTuple struktury.Converts an instance of the Tuple class to an instance of the ValueTuple structure.

ToValueTuple<T1,T2,T3,T4>(Tuple<T1,T2,T3,T4>) ToValueTuple<T1,T2,T3,T4>(Tuple<T1,T2,T3,T4>) ToValueTuple<T1,T2,T3,T4>(Tuple<T1,T2,T3,T4>) ToValueTuple<T1,T2,T3,T4>(Tuple<T1,T2,T3,T4>)

Převede instanci Tuple třídy na instanci ValueTuple struktury.Converts an instance of the Tuple class to an instance of the ValueTuple structure.

ToValueTuple<T1,T2,T3>(Tuple<T1,T2,T3>) ToValueTuple<T1,T2,T3>(Tuple<T1,T2,T3>) ToValueTuple<T1,T2,T3>(Tuple<T1,T2,T3>) ToValueTuple<T1,T2,T3>(Tuple<T1,T2,T3>)

Převede instanci Tuple třídy na instanci ValueTuple struktury.Converts an instance of the Tuple class to an instance of the ValueTuple structure.

ToValueTuple<T1,T2>(Tuple<T1,T2>) ToValueTuple<T1,T2>(Tuple<T1,T2>) ToValueTuple<T1,T2>(Tuple<T1,T2>) ToValueTuple<T1,T2>(Tuple<T1,T2>)

Převede instanci Tuple třídy na instanci ValueTuple struktury.Converts an instance of the Tuple class to an instance of the ValueTuple structure.

ToValueTuple<T1>(Tuple<T1>) ToValueTuple<T1>(Tuple<T1>) ToValueTuple<T1>(Tuple<T1>) ToValueTuple<T1>(Tuple<T1>)

Převede instanci Tuple třídy na instanci ValueTuple struktury.Converts an instance of the Tuple class to an instance of the ValueTuple structure.

Platí pro