Type.IsNestedPrivate Vlastnost

Definice

Načte hodnotu, která označuje, jestli Type je vnořený a deklarovaný jako soukromý.Gets a value indicating whether the Type is nested and declared private.

public:
 property bool IsNestedPrivate { bool get(); };
public bool IsNestedPrivate { get; }
member this.IsNestedPrivate : bool
Public ReadOnly Property IsNestedPrivate As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud Type je vnořen a deklarovaný jako Private; v opačném případě false .true if the Type is nested and declared private; otherwise, false.

Implementuje

Příklady

Následující příklad vytvoří vnější třídu s několika vnořenými třídami, které mají různé typy viditelnosti.The following example creates an outer class with a number of nested classes that have various types of visibility. Pak načte hodnotu řady Type vlastností nadřazeného typu a každého z jeho vnořených typů.It then retrieves the value of a number of visibility-related Type properties for the parent type and each of its nested types.

using System;

// Create a class with a number of nested classes.
public class OuterClass
{
  private class PrivateClass
  {}

  protected class ProtectedClass
  {}

  internal class InternalClass
  {}

  protected internal class ProtectedInternalClass
  {}

  public class PublicClass
  {}

  public static void Main()
  {
    // Create an array of Type objects for all the classes.
    Type[] types = { typeof(OuterClass),
             typeof(OuterClass.PublicClass),
             typeof(OuterClass.PrivateClass),
             typeof(OuterClass.ProtectedClass),
             typeof(OuterClass.InternalClass),
             typeof(OuterClass.ProtectedInternalClass) };
    // Display the property values of each nested class.
    foreach (var type in types) {
      Console.WriteLine("\n{0} property values:", type.Name);
      Console.WriteLine("  Public Class: {0}", type.IsPublic);
      Console.WriteLine("  Not a Public Class: {0}", type.IsNotPublic);
      Console.WriteLine("  Nested Class: {0}", type.IsNested);
      Console.WriteLine("  Nested Private Class: {0}", type.IsNestedPrivate);
      Console.WriteLine("  Nested Internal Class: {0}", type.IsNestedAssembly);
      Console.WriteLine("  Nested Protected Class: {0}", type.IsNestedFamily);
      Console.WriteLine("  Nested Family Or Assembly Class: {0}", type.IsNestedFamORAssem);
      Console.WriteLine("  Nested Family And Assembly Class: {0}", type.IsNestedFamANDAssem);
      Console.WriteLine("  Nested Public Class: {0}", type.IsNestedPublic);
    }
  }
}
// The example displays the following output:
//  OuterClass property values:
//    Public Class: True
//    Not a Public Class: False
//    Nested Class: False
//    Nested Private Class: False
//    Nested Internal Class: False
//    Nested Protected Class: False
//    Nested Family Or Assembly Class: False
//    Nested Family And Assembly Class: False
//    Nested Public Class: False
//
//  PublicClass property values:
//    Public Class: False
//    Not a Public Class: False
//    Nested Class: True
//    Nested Private Class: False
//    Nested Internal Class: False
//    Nested Protected Class: False
//    Nested Family Or Assembly Class: False
//    Nested Family And Assembly Class: False
//    Nested Public Class: True
//
//  PrivateClass property values:
//    Public Class: False
//    Not a Public Class: False
//    Nested Class: True
//    Nested Private Class: True
//    Nested Internal Class: False
//    Nested Protected Class: False
//    Nested Family Or Assembly Class: False
//    Nested Family And Assembly Class: False
//    Nested Public Class: False
//
//  ProtectedClass property values:
//    Public Class: False
//    Not a Public Class: False
//    Nested Class: True
//    Nested Private Class: False
//    Nested Internal Class: False
//    Nested Protected Class: True
//    Nested Family Or Assembly Class: False
//    Nested Family And Assembly Class: False
//    Nested Public Class: False
//
//  InternalClass property values:
//    Public Class: False
//    Not a Public Class: False
//    Nested Class: True
//    Nested Private Class: False
//    Nested Internal Class: True
//    Nested Protected Class: False
//    Nested Family Or Assembly Class: False
//    Nested Family And Assembly Class: False
//    Nested Public Class: False
//
//  ProtectedInternalClass property values:
//    Public Class: False
//    Not a Public Class: False
//    Nested Class: True
//    Nested Private Class: False
//    Nested Internal Class: False
//    Nested Protected Class: False
//    Nested Family Or Assembly Class: True
//    Nested Family And Assembly Class: False
//    Nested Public Class: False
' Create a Class with a number of nested Classes.
Public Class OuterClass
  Private Class PrivateClass
  End Class

  Protected Class ProtectedClass
  End Class

  Friend Class InternalClass
  End Class

  Protected Friend Class ProtectedInternalClass
  End Class

  Public Class PublicClass
  End Class

  Public Shared Sub Main()
    ' Create an array of Type objects for all the Classes.
    Dim types() As Type = { GetType(OuterClass),
                GetType(OuterClass.PublicClass),
                GetType(OuterClass.PrivateClass),
                GetType(OuterClass.ProtectedClass),
                GetType(OuterClass.InternalClass),
                GetType(OuterClass.ProtectedInternalClass) }
    ' Display the property values of each nested Class.
    For Each type In types
      Console.WriteLine("{0} property values:", type.Name)
      Console.WriteLine("  Public Class: {0}", type.IsPublic)
      Console.WriteLine("  Not a Public Class: {0}", type.IsNotPublic)
      Console.WriteLine("  Nested Class: {0}", type.IsNested)
      Console.WriteLine("  Nested Private Class: {0}", type.IsNestedPrivate)
      Console.WriteLine("  Nested Internal Class: {0}", type.IsNestedAssembly)
      Console.WriteLine("  Nested Protected Class: {0}", type.IsNestedFamily)
      Console.WriteLine("  Nested Family Or Assembly Class: {0}", type.IsNestedFamORAssem)
      Console.WriteLine("  Nested Family And Assembly Class: {0}", type.IsNestedFamANDAssem)
      Console.WriteLine("  Nested Public Class: {0}", type.IsNestedPublic)
      Console.WriteLine()
    Next
  End Sub
End Class
' The example displays the following output:
'  OuterClass property values:
'    Public Class: True
'    Not a Public Class: False
'    Nested Class: False
'    Nested Private Class: False
'    Nested Internal Class: False
'    Nested Protected Class: False
'    Nested Family Or Assembly Class: False
'    Nested Family And Assembly Class: False
'    Nested Public Class: False
'
'  PublicClass property values:
'    Public Class: False
'    Not a Public Class: False
'    Nested Class: True
'    Nested Private Class: False
'    Nested Internal Class: False
'    Nested Protected Class: False
'    Nested Family Or Assembly Class: False
'    Nested Family And Assembly Class: False
'    Nested Public Class: True
'
'  PrivateClass property values:
'    Public Class: False
'    Not a Public Class: False
'    Nested Class: True
'    Nested Private Class: True
'    Nested Internal Class: False
'    Nested Protected Class: False
'    Nested Family Or Assembly Class: False
'    Nested Family And Assembly Class: False
'    Nested Public Class: False
'
'  ProtectedClass property values:
'    Public Class: False
'    Not a Public Class: False
'    Nested Class: True
'    Nested Private Class: False
'    Nested Internal Class: False
'    Nested Protected Class: True
'    Nested Family Or Assembly Class: False
'    Nested Family And Assembly Class: False
'    Nested Public Class: False
'
'  InternalClass property values:
'    Public Class: False
'    Not a Public Class: False
'    Nested Class: True
'    Nested Private Class: False
'    Nested Internal Class: True
'    Nested Protected Class: False
'    Nested Family Or Assembly Class: False
'    Nested Family And Assembly Class: False
'    Nested Public Class: False
'
'  ProtectedInternalClass property values:
'    Public Class: False
'    Not a Public Class: False
'    Nested Class: True
'    Nested Private Class: False
'    Nested Internal Class: False
'    Nested Protected Class: False
'    Nested Family Or Assembly Class: True
'    Nested Family And Assembly Class: False
'    Nested Public Class: False

Poznámky

Pokud aktuální Type představuje parametr typu obecného typu, tato vlastnost vždy vrátí false .If the current Type represents a type parameter of a generic type, this property always returns false.

TypeAttributes.VisibilityMask vybere atributy viditelnosti.TypeAttributes.VisibilityMask selects the visibility attributes.

Platí pro

Viz také