Type.Equality(Type, Type) Operátor

Definice

Určuje, zda Type jsou dva objekty stejné.Indicates whether two Type objects are equal.

public:
 static bool operator ==(Type ^ left, Type ^ right);
public static bool operator == (Type? left, Type? right);
public static bool operator == (Type left, Type right);
static member ( = ) : Type * Type -> bool
Public Shared Operator == (left As Type, right As Type) As Boolean

Parametry

left
Type

První objekt k porovnáníThe first object to compare.

right
Type

Druhý objekt k porovnáníThe second object to compare.

Návraty

Boolean

true Pokud left je rovno right ; v opačném případě false .true if left is equal to right; otherwise, false.

Platí pro