UInt32.IConvertible.ToBoolean(IFormatProvider) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToBoolean(IFormatProvider).For a description of this member, see ToBoolean(IFormatProvider).

 virtual bool System.IConvertible.ToBoolean(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToBoolean;
bool IConvertible.ToBoolean (IFormatProvider provider);
Function ToBoolean (provider As IFormatProvider) As Boolean Implements IConvertible.ToBoolean

Parametry

provider
IFormatProvider

Tento parametr je ignorován.This parameter is ignored.

Návraty

true, pokud hodnota aktuální instance není nula; v opačném případě false.true if the value of the current instance is not zero; otherwise, false.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Lze ho použít, pouze pokud je instance UInt32 přetypována na rozhraní IConvertible.It can be used only when the UInt32 instance is cast to an IConvertible interface. Doporučenou alternativou je zavolat metodu Convert.ToBoolean(UInt32).The recommended alternative is to call the Convert.ToBoolean(UInt32) method.

Platí pro