UInt32.IConvertible.ToBoolean(IFormatProvider) UInt32.IConvertible.ToBoolean(IFormatProvider) UInt32.IConvertible.ToBoolean(IFormatProvider) Method

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToBoolean(IFormatProvider).For a description of this member, see ToBoolean(IFormatProvider).

 virtual bool System.IConvertible.ToBoolean(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToBoolean;
bool IConvertible.ToBoolean (IFormatProvider provider);
Function ToBoolean (provider As IFormatProvider) As Boolean Implements IConvertible.ToBoolean

Parametry

provider
IFormatProvider IFormatProvider IFormatProvider

Tento parametr je ignorován.This parameter is ignored.

Návraty

truePokud hodnota aktuální instance není nula; v opačném případě. falsetrue if the value of the current instance is not zero; otherwise, false.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, UInt32 že je instance přetypování IConvertible na rozhraní.It can be used only when the UInt32 instance is cast to an IConvertible interface. Doporučenou alternativou je zavolat Convert.ToBoolean(UInt32) metodu.The recommended alternative is to call the Convert.ToBoolean(UInt32) method.

Platí pro