UInt32.IConvertible.ToUInt32(IFormatProvider) UInt32.IConvertible.ToUInt32(IFormatProvider) UInt32.IConvertible.ToUInt32(IFormatProvider) Method

Definice

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToUInt32(IFormatProvider).For a description of this member, see ToUInt32(IFormatProvider).

 virtual System::UInt32 System.IConvertible.ToUInt32(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToUInt32;
[System.CLSCompliant(false)]
uint IConvertible.ToUInt32 (IFormatProvider provider);
Function ToUInt32 (provider As IFormatProvider) As UInteger Implements IConvertible.ToUInt32

Parametry

provider
IFormatProvider IFormatProvider IFormatProvider

Tento parametr je ignorován.This parameter is ignored.

Návraty

Hodnota aktuální instance beze změny.The value of the current instance, unchanged.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, UInt32 že je instance přetypování IConvertible na rozhraní.It can be used only when the UInt32 instance is cast to an IConvertible interface.

Platí pro