UriParser.OnNewUri Metoda

Definice

Vyvoláno konstruktorem Uri pro získání instance UriParser.Invoked by a Uri constructor to get a UriParser instance.

protected:
 virtual UriParser ^ OnNewUri();
protected virtual UriParser OnNewUri ();
abstract member OnNewUri : unit -> UriParser
override this.OnNewUri : unit -> UriParser
Protected Overridable Function OnNewUri () As UriParser

Návraty

UriParser

UriParser pro konstruovaný UriA UriParser for the constructed Uri.

Poznámky

Výchozí implementace vrací stejnou instanci UriParser.The default implementation returns the same UriParser instance. Pokud pracujete v prostředí s více vlákny, možná budete muset přepsat tuto metodu a vrátit jinou UriParser pro každé vyvolání.You may need to override this method and return a different UriParser for each invocation if you are operating in a multithreaded environment.

Platí pro