UriPartial UriPartial UriPartial UriPartial Enum

Definice

Definuje části identifikátoru URI pro GetLeftPart(UriPartial) metodu.Defines the parts of a URI for the GetLeftPart(UriPartial) method.

public enum class UriPartial
public enum UriPartial
type UriPartial = 
Public Enum UriPartial
Dědičnost

Pole

Authority Authority Authority Authority 1

Segmenty schématu a autority identifikátoru URI.The scheme and authority segments of the URI.

Path Path Path Path 2

Schéma, autorita a segmenty cesty identifikátoru URI.The scheme, authority, and path segments of the URI.

Query Query Query Query 3

Schéma, autorita, cesta a segmenty dotazů identifikátoru URI.The scheme, authority, path, and query segments of the URI.

Scheme Scheme Scheme Scheme 0

Segment schématu identifikátoru URI.The scheme segment of the URI.

Poznámky

Výčet definuje hodnoty, které mohou být předány Uri.GetLeftPart metodě. UriPartialThe UriPartial enumeration defines the values that can be passed to the Uri.GetLeftPart method.

Platí pro