ValueTuple<T1>(T1) ValueTuple<T1>(T1) ValueTuple<T1>(T1) ValueTuple<T1>(T1) Constructor

Definice

Inicializuje novou ValueTuple<T1> instanci.Initializes a new ValueTuple<T1> instance.

public:
 ValueTuple(T1 item1);
public ValueTuple (T1 item1);
new ValueTuple<'T1> : 'T1 -> ValueTuple<'T1>
Public Sub New (item1 As T1)

Parametry

item1
T1 T1 T1 T1

Hodnota prvního prvku řazené kolekce členů.The value tuple's first element.

Platí pro