ValueTuple<T1>.GetHashCode ValueTuple<T1>.GetHashCode ValueTuple<T1>.GetHashCode ValueTuple<T1>.GetHashCode Method

Definice

Vypočítá kód hash aktuální ValueTuple<T1> instance.Calculates the hash code for the current ValueTuple<T1> instance.

public:
 override int GetHashCode();
public override int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides Function GetHashCode () As Integer

Návraty

Kód hash aktuální ValueTuple<T1> instance.The hash code for the current ValueTuple<T1> instance.

Platí pro