ValueTuple<T1>.IStructuralEquatable.GetHashCode(IEqualityComparer) ValueTuple<T1>.IStructuralEquatable.GetHashCode(IEqualityComparer) ValueTuple<T1>.IStructuralEquatable.GetHashCode(IEqualityComparer) Method

Definice

Vypočítá kód hash aktuální ValueTuple<T1> instance pomocí zadané metody výpočtu.Calculates the hash code for the current ValueTuple<T1> instance by using a specified computation method.

 virtual int System.Collections.IStructuralEquatable.GetHashCode(System::Collections::IEqualityComparer ^ comparer) = System::Collections::IStructuralEquatable::GetHashCode;
int IStructuralEquatable.GetHashCode (System.Collections.IEqualityComparer comparer);
Function GetHashCode (comparer As IEqualityComparer) As Integer Implements IStructuralEquatable.GetHashCode

Parametry

comparer
IEqualityComparer IEqualityComparer IEqualityComparer

Objekt, jehož GetHashCode(Object) metoda vypočítá hodnotu hash aktuální ValueTuple<T1> instance.An object whose GetHashCode(Object) method calculates the hash code of the current ValueTuple<T1> instance.

Návraty

Kód hash v podobě 32bitového čísla se znaménkem.A 32-bit signed integer hash code.

Implementuje

Platí pro