ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.ITuple.Item[Int32] Property

Definition

Získá hodnotu zadaného elementu ValueTuple.Gets the value of the specified ValueTuple element.

property System::Object ^ System::Runtime::CompilerServices::ITuple::Item[int] { System::Object ^ get(int index); };
object System.Runtime.CompilerServices.ITuple.Item[int index] { get; }
member this.System.Runtime.CompilerServices.ITuple.Item(int) : obj
 ReadOnly Property Item(index As Integer) As Object Implements ITuple.Item

Parameters

index
Int32

Index zadaného ValueTuple elementu.The index of the specified ValueTuple element. index může být v rozsahu 0 (index Item1) na 6 (index Item7).index can range from 0 (the index of Item1) to 6 (the index of Item7).

Property Value

Object

Hodnota prvku ValueTuple na zadané pozici.The value of the ValueTuple element at the specified position.

Implements

Exceptions

index je menší než 0 nebo větší než 6.index is less than 0 or greater than 6.

Remarks

Vlastnost ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.ITuple.Item[] je explicitní implementace rozhraní.The ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.ITuple.Item[] property is an explicit interface implementation. Chcete-li ji volat, je nutné přetypovat nebo převést objekt ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> na objekt ITuple rozhraní.To call it, you must cast or convert the ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> object to an ITuple interface object.

Applies to