ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.ITuple.Length Property

Definition

Získá počet prvků v ValueTuple.Gets the number of elements in the ValueTuple.

property int System::Runtime::CompilerServices::ITuple::Length { int get(); };
int System.Runtime.CompilerServices.ITuple.Length { get; }
member this.System.Runtime.CompilerServices.ITuple.Length : int
 ReadOnly Property Length As Integer Implements ITuple.Length

Property Value

Int32

7, počet prvků v objektu ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.7, the number of elements in a ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> object.

Implements

Remarks

Vlastnost ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.ITuple.Length je explicitní implementace rozhraní.The ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.ITuple.Length property is an explicit interface implementation. Chcete-li ji volat, je nutné přetypovat nebo převést objekt ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> na objekt ITuple rozhraní.To call it, you must cast or convert the ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> object to an ITuple interface object.

Applies to