ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.ToString Method

Definition

Vrátí řetězec, který představuje hodnotu této instance ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.Returns a string that represents the value of this ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Returns

String

Řetězcová reprezentace této instance ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.The string representation of this ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance.

Remarks

Řetězec vrácený touto metodou má formu (Item1 –, Item2, Item3 –, Item4 –, Item5 –, Item6 –, Item7 –, kde Item1 –, Item2, item3 –, item4 –, Item5 –, Item6 – a Item6 Item7 – reprezentují hodnoty Item1, Item2, Item3, Item4, Item5, Item6a Item7 polí.The string returned by this method takes the form (Item1, Item2, Item3, Item4, Item5, Item6, Item7, where Item1, Item2, Item3, Item4, Item5, Item6, and Item7 represent the values of the Item1, Item2, Item3, Item4, Item5, Item6, and Item7 fields. Pokud je některá z hodnot polí null, je reprezentována jako String.Empty.If any of the field values is null, it is represented as String.Empty.

Applies to