ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Item2 ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Item2 ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Item2 ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Item2 Field

Definice

Získá hodnotu druhého elementu aktuální ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest> instance.Gets the value of the current ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest> instance's second element.

public: T2 Item2;
public T2 Item2;
val mutable Item2 : 'T2
Public Item2 As T2 

Hodnota pole

T2 T2 T2 T2

Platí pro